$USD
EURO
ALTIN

“Avrupa’da Türklere sınırlı serbest dolaşım hakkı verilmelidir” 30 Mart 2018

Türkiye-Avrupa Eğitim ve Bilimsel Araştırmalar Vakfı (TAVAK) Başkanı Prof. Dr. Faruk Şen Avrupa’nın vizeyi kaldırmanın dışında sınırlı olarak Türklere serbest dolaşım hakkı vermesi gerektiğine işaret etti.
TAVAK Başkanı Şen’in konuya ilişkin açıklaması şöyle:
“Avrupa Birliği 26 Mart Varna toplantısında vizenin kaldırılması konusunda Türkiye’ye hiç ümit verici bir açıklamada bulunmadı. Şubat ayında Türkiye vize konusunda hazırladığı kuralları Avrupa Birliğine sundu. Aradan 45 gün geçmesine rağmen 26 Mart zirvesinde bu konuda vizenin kaldırılması gündeme gelmedi.
Latin Amerika’dan Afrika’ya kadar
Güney Amerika’nın tüm ülkelerinden ve Afrika’nın birçok ülkesinden Avrupa Birliğine insanlar vizesiz gelirken, AB sınırları içinde 5,7 milyon insanını yaşatan Türkiye’den hala vize istenmesi anlamak çok güç. Vizenin en kısa zamanda kaldırılması artık gerçekleşmeli.
Gümrük Birliği ve Serbest Dolaşım
Avrupa Birliği ile Türkiye’nin yaptığı 1964 anlaşmalarına göre Gümrük Birliği ve Serbest Dolaşımın Türkiye’ye göreceli olarak kaldırılması öngörülmüştü. Türkiye Gümrük Birliğini 1996’da kabul etti. Bugüne kadar ikili AB ile ticari ilişkilerinde 300 milyar Euro’ya yakın bir zarara uğramasına rağmen yenilenmeyen Gümrük Birliği devam ediyor.
Serbest Dolaşım Hakkı
Diğer bir konu da Serbest Dolaşım Hakkıydı. Avrupa Birliği Serbest Dolaşım Kanunun 9. Maddesine göre Serbest Dolaşım Hakkından yararlanacak ülke vatandaşları gittikleri ülkede 90 gün içinde iş ve ev bulabilirlerse kalabiliyorlar. Türkiye’nin Avrupa’da yaşayan insanlarının büyük bir bölümünün işsiz olduğundan hareket edersek serbest dolaşım hakkı Türklere verilse bile bundan yararlanıp Avrupa Birliğine girecek insanlarımızın sayısı çok az. Buna karşılık Türkiye’ye yönelik AB Serbest Dolaşımı 4 ana madde de serbest bırakmalıdır.
4 Ana Konu
1) AB sınırları içinde 30 bin üzerinde Türk Gastronomi kuruluşu vardır. Bunlar aşçılarını hala Türkiye’den getirememektedirler. Bu konuda talep üzerine bu aşçıların serbest olarak Avrupa Birliğine girebilmesi lazımdır.
2) Avrupa’da bilimsel kurumlarda çalışmak isteyen ve iş bulan Türkler serbest dolaşım hakkından yararlanmalıdır.
3) Avrupa’da Türk basın kurumlarında çalışma konusunda teklif alan Türk basın mensupları Avrupa’da bu çalışma hakkına kavuşmalıdır.
4) Belirli kurallar çerçevesinde doktorlarımız, mühendis ve mimarlarımız serbest dolaşım hakkından yararlanarak buldukları işyerlerinde iş başı yapabilmelidirler.
Özel Statü
Bu konuda AB konuda Türkiye’ye vizenin dışında serbest dolaşım hakkının belirli bölümlerinde olanak tanıması lazımdır. Serbest dolaşım hakkı Almanlar tarafından 80’li yıllarda engellenmiştir. Bunun değiştirilmesi şarttır. Türkiye’ye özel statü öneren Avrupa Birliği serbest dolaşım hakkı konusunda bunun ilk örneğini vermelidir.“
İstanbul – Yeni Posta