$USD
EURO
ALTIN

Avrupalı Türkler TBMM gündeminde 2 Mart 2020

AVRUPALI TÜRKLER TBMM GÜNDEMİNDE

Avrupalı Türkleri de yakından ilgilendiren bir kanun TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşüldü. Genel Kurulda görüşülmeyi bekliyor. Özellikle Avrupalı Türklerin dört gözle beklediği ülkemizden borçlanarak emekli olanların yurtdışında çalışma konusu enine boyuna tartışıldı ve konunun TBMM Genel Kurulunda netleşmesi bekleniyor. Verilecek bir önerge ile konu açıklığa kavuşmuş olacak. Teklif olarak Torba Yasa Tasarısına eklenmemişti.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülen Torba Yasa Tasarısının detaylarını sizlere anlatalım.

Bedelli Askerlik Kolaylaşıyor

Yurtdışında doğup yurtdışında ikamet eden ve süresiz ikamet izni olan vatandaşlarımızdan çalışma şartı aranmadan dövizle askerlik ödemesinden faydalanabilmesi. 2020 yılı birinci altı aylık dönemde 35.054,64 TL Döviz cinsiden ise 5.261,09 Euro veya karşılığı yabancı ülkesi olarak belirlenmişti.

Şayet askerliğe elverişli değilseniz ülkemizden alacağınız heyet raporu ile hem askerlikten muaf olmak hem de ödeme yapmaktan kurtulabilirsiniz.

İkinci Emeklilik Hakkı Getiriliyor

Bireysel emeklilik sisteminin yurtdışında yaşayan vatandaşlarımıza yaygınlaştırılarak döviz cinsinden ödeme ve döviz olarak devletin katkı sağlaması sistemi getirilmekte. Türk vatandaşı ve Mavi Kartlıları içine alan sistem içerisinde yaş 56 ve 10 yıl prim ödenmesi gerekmekte. Ödenecek asgari ve azami rakam devlet tarafınca sınırlandırılmakta. Devlet katkısından faydalanmak için en az sistem içerisinde 3 yıl bulunmak gerekir. 10 yıl sistem içerisinde yer alanların tasarrufların devletin katkı payı döviz cinsinden % 10 olarak kanun koyucu öngörmekte. Burada gençler ve mavi kartlıların sosyal güvencesine yönelik devlet garantisi altında bir sistem geliştirilmekte. Tasarruf birikimleri toplu olarak alınabileceği gibi aylara da bölüştürülme imkanı da verilmiş olacak. Komisyonda devletin katkısının ülkemizde ikamet edenlere uygulandığı gibi devlet katkısının % 25 olarak TL verilmesi yönü de tartışıldı. Eşit muamele konusu gündeme getirildi.

Tenfiz Davasız Boşanmalar Kolaylaştırılıyor

Taraflardan birinin vefat etmiş veya yabancı olması halinde Türk vatandaşı olan diğer taraf veya vekili aracılığı ile yurtdışında alınmış boşanma kararının tenfiz davası olmadan nüfusa işlenmesinde kolaylık sağlanmakta. Kişi bu işlemleri konsolosluklarda kurulu komisyonlar marifetiyle yapabileceği gibi Türk nüfus müdürlüklerinde de yapabilecek. Burada amaç bürokratik işlemleri basitleştirip davasız olarak vatandaşın işlemlerini sonuçlandırmaktan geçmekte.

Aynı Anda İki Emeklilik Alınabilecek

Vazife ve harp malulleri emekli olduktan sonra çalışmış iseler primleri ödenmiş olduğu halde Yaşlılık aylığı alamıyor tam tersine var olan vazife ve harp maluliyet aylıkları kesiliyordu. Yeni teklifle beraber şayet kişi 20 yıl sigortalılık süresi ve 5000 günü olduğu taktirde ikinci bir emeklilik olan YAŞLILIK aylığını alabilecek. Konuyu yurtdışına uyarladığımızda vazife ve harp malulü olan kişi yurtdışında çalışır ve bu süreleri de borçlandığı taktirde ikinci bir emekli aylığı alma imkanına kavuşmuş olacaktır. Bu imkandan askerlikte er ve erbaş başta olmak üzere görev gereği gazi olanlarda ikinci emekli aylığı alabilecek.

Bedelli Askerlik Kolaylaşıyor

Yurtdışında doğup yurtdışında ikamet eden ve süresiz ikamet izni olan vatandaşlarımızdan çalışma şartı aranmadan dövizle askerlik ödemesinden faydalanabilmesi. 2020 yılı birinci altı aylık dönemde 35.054,64 TL Döviz cinsiden ise 5.261,09 Euro veya karşılığı yabancı ülkesi olarak belirlenmişti.

Şayet askerliğe elverişli değilseniz ülkemizden alacağınız heyet raporu ile hem askerlikten muaf olmak hem de ödeme yapmaktan kurtulabilirsiniz.

Banka bilgileriniz Sır Gibi Saklanacak

Bankacılık düzenlemesi ile ilgili yasa TBMM‘den geçti ve sayın Cumhurbaşkanımızın onayına sunuldu. Buradaki en önemli madde. Banklardaki hesap bilgilerinizin gizliliği ve sır olarak saklanma zorunluğu. Kişilerin açık rızası olsa dahi yurtdışına veya üçüncü şahıslara bilginin verilmemesi yükümlülüğü tüm bankalara verilmiş olmakta. Finansal bilgilerinizin paylaşılmaması hususu kanun koyucu tarafınca yasaklanmış bulunmakta. Bu düzenleme ile finansal bilgilerin otomatik verileceği konusundaki endişeleri gidercek gibi gözükmekte.