$USD
EURO
ALTIN

BANKA KREDİSİ İLE EMEKLİLİKTEN TÜRKİYE’DE BAG-KUR BORCU OLANLAR FAYDALANACAK 5 Ekim 2016

2011-2014 Yıllarında iki defa gerçekleştirilen Prim Affı 19 Ağustos 2016 günlü Resmi Gazete’de yayımlanan 6736 sayılı “Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun” üçüncü defa uygulamaya girdi. Kanunun uygulama şeklini de Sosyal Güvenlik Kurumu bir Genelge ile tüm taşra teşkilatına duyurdu. 30 Haziran 2016 günü öncesi tahakkuk ettiği halde, Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla ödenmemiş olan;
5510 sayılı Kanunun 4 -1(a), (b) ve (c) bentleri kapsamındaki sigortalılık statülerinden kaynaklanan,
Ø  Sigorta primi,
Ø  Emeklilik keseneği ve kurum karşılığı,
Ø  İşsizlik sigortası primi,
Ø  Kanunun 60 mcı maddesinin birinci fıkrasının (g) bendi kapsamında genel sağlık sigortalısı olanlardan kaynaklanan genel sağlık sigortası primi alacakları,
Ø   Topluluk sigortası primi alacakları,

Ayrıca Sosyal Güvenlik Kurumu ile Ziraat Bankası bir protokol imzalayarak geriye dönük BAG KUR borcunu ödediğinde emeklilik yaşı dolmuş olan kişilere özgü düşük faizli bir kredi imkanı da sağladı.

Protokoldan Kimler yararlanabilir?

Krediyle emeklilik uygulamasından;
-Şirket ortakları
-Esnaf ve sanatkarlar
-Köy ve mahalle muhtarları
-Çiftçiler
-Doğum ve askerlik borçlanmasıyla emekli olabilecek tüm sigortalılar yararlanabiliyor.
Burada unutulmaması gereken husus BAG-KUR borcu ile askerlik ve doğum borçlanmasını ödediği taktirde hemen emekli olabilecekler söz konusu protokoldan yararlanacak. Türkiye’de prim borcu olanların tamamını kapsamadığını sadece emekli olabileceklerle sınırlı olduğunu ifade edelim.
SGK Kurumu ile Ziraat Bankası arasında 5 Eylül 2016 tarihinde imzalanan protokolle yürürlüğe girdi. 2011 ve 2014 yılında uygulamanın aynısı bu yılda uygulanmaktadır.

SGK İl veya Merkez Müdürlüğüne başvurarak, krediyle emeklilik uygulamasından yararlanmak istediğinizi beyan etmeniz gerekiyor.

Talebi alan SGK İl ve Merkez Müdürlüğü dosyanızı inceleyip 30 Haziran 2016 günü öncesi olan borcunuzu ödemeniz veya eksik olan gülerinizi doğum ve askerlik borçlanması yapmanız halinde emekliliğe hak kazanıp kazanmadığınızı belirler.

Borcunuzu ödemeniz veya doğum-askerlik borçlanma yapmanız halinde emekliliği hak etmeniz halinde SGK İl veya Merkez Müdürlüğü ‘Prim Borcunu Ödemesi Halinde Emekli Olabilecek ve Borcun Miktarı ‘ yazısını sizlere takdim eder .

Bu yazıyla beraber en yakın Ziraat Bankası şubesine giderek kredi başvurusu yapılır. Ziraat Bankası, inceleme sonrası verilecek kredi ile bağlanacak aylık miktarı arasında bir aktüeryal görürü ise borcunuzu SGK kurumu hesabına öder. Bağlanacak aylık ile verilecek kredi arasında uçurum var ise kredi vermeme hakkını ilgili banka saklı tutmakta. Şayet borcunuzu karşılayacak kredi SGK Kurum saymanlığı kasasına Ziraat Bankası’nca gönderilir ise aylığınız bağlanır ve kredi taksitleri emekli aylığınızdan kesilmeye başlanıp artan miktar size verilir. Yapılan işlem sayesinde 30.06.2016 gününe kadar SGK Kurumuna olan prim,doğum,askerlik borcundan kurtulmuş ve emekli aylığının yanında siz ve hak sahipleri olan eşiniz ve çocuklarınız GSS imkanından yararlanarak sağlık hakkını kazanır. 2011 -2014 yılında yapılan protokol uygulamasından yurtdışı borçlanma yoluyla emekli olacakları kapsamadığı görülecektir. Aynı protokolun yurtdışı borçlanma yapanları içermediği anlaşılacaktır. Yurtdışı borçlanmanın amacının yurtdışından döviz girdisi sağlamak olduğunu unutmayalım.

Prim Yapılandırması İçin Son başvuru tarihi 31 Ekim 2016

Söz konusu uygulamada en önemli şartın prim borcunu ödediğinde veya doğum ve askerlik borçlanması yaptığında emeklilik şartlarının (yaş, prim günü) yerine getirenler için ikinci bir uzatma olmadığı taktirde uygulamadan faydalanmak için son başvuru tarihi 31 Ekim 2016’dır.
Hasan KARAHALİLOĞLU