$USD
EURO
ALTIN

„BEKİR USTA GRUBU“ SİL BAŞTAN 9 Ocak 2015

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi(AİHM) Bekir Usta grubu davalarını yeniden görüşecek

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), yaptığı açıklamaya göre Batı Trakya Türk Azınlığı’nın dernek kurma özgürlüğüne ilişkin olarak Bekir Usta ve diğerleri (35151/05)
Emin ve diğerleri(34144/05) ve İskeçe Türk Birliği ve diğerleri (26698/05) davalarını yeniden görecek.

Buna göre isminde “Türk” kelimesi geçtiği için kapatılan İskeçe Türk Birliği ile kurulmasına izin verilmeyen “Rodop İli Türk Kadınları Kültür Derneği” ve ismindeki “azınlık” kelimesinin muğlak bir anlam ifade ettiği gerekçesi ile kayıt edilmeyen “Meriç İli Azınlık Gençlik Derneği” ile ilgili 2007 ve 2008 tarihli üç mahkeme kararını yerine getirmeyen Yunanistan, AİHM tarafından yeniden yargılanacak.

21 Aralık 2014 tarihinde Yunan makamlarına ilettiği tebligatta Bekir Usta Grubu adı altında incelediği davalara ilişkin olarak Yunan makamlarından bilgi sunmasını talep etti. Bekir Usta ve diğerleri(2007) ile Emin ve diğerleri(2008) ve İskeçe Türk Birliği ve diğerleri(2008) davalarını 2008 yılından bu yanan takip eden ve AİHM kararlarını yerine getirmediği gerekçesi ile defalarca Yunanistan’ı uyarmıştı. Bakanlar Komitesi, AİHM kararlarını takiben kayıt başvurusu yapılmayan Meriç İli Azınlık Gençleri Eğitim Derneği (Bekir Usta ve diğerleri), Rodop İli Türk Kadınları Kültür Derneği (Emin ve diğerleri) ile kapatılan İskeçe Türk Birliği (İskeçe Türk Birliği ve diğerleri)’nin AİHM kararının ardından ilgili mahkemelerde davalarının yeniden görüşülmediğini not etmiş, bu üç davaya ilişkin bireysel önlemlerin yerine getirilmesine olanak tanıyacak en uygun çözümü araştırdıklarını ifade eden Yunan makamlarının AİHM kararlarının uygulanmasına yönelik hangi çözüm yollarını araştırdıklarına dair somut bilginin ve takvimin kendilerine iletilmemiş olduğunu kaydetmişti. Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, 5 Haziran 2014 tarihinde geçmişteki toplantılarda aldığı karar(decision)’lardan farklı olarak ara karar (interim resolution) alarak Yunanistan’a sert bir mesaj göndermiş, Yunan makamlarından AİHM kararlarının uygulanmasına ilişkin takvim sunmasını talep etmişti. Haziran 2014’te Bakanlar Komitesi, Yunan makamlarından AİHM kararlarının uygulanmasına ilişkin takvim sunmasını talep etmişti.

5 Ocak 2015 tarihli açıklamasında AİHM, mahkeme kararını takiben yeniden iç hukuk yoluna başvuran ve Yargıtay’ın kararına takiben ulusal mahkemenin kararlarının “yeni problemler” olarak kabul edilip edilemeyeceğini sordu. Mahkeme, taraflardan Bakanlar Komitesi’nin Haziran 2014 tarihli ara kararının göz önünde bulundurulmasını istedi.

Avrupa Batı Trakya Türk Federasyonu(ABTTF) Başkanı Halit Habip Oğlu, “AİHM’nin Bekir Usta grubu adı altında incelediği üç davanın Mahkeme tarafından yeniden görüşülecek olması beklediğimiz bir gelişmedir. Azınlığımızın dernek kurma özgürlüğünün gasp edildiği Yunanistan’da AİHM kararlarına rağmen İskeçe Türk Birliği’nin kapatılmasını öngören karar iptal edilmeyerek derneğimize hukuki kişiliği iade edilmemiş, Rodop İli Türk Kadınları Kültür Derneği ile Meriç İli Azınlık Gençleri Derneği de kayıt edilmemiştir. 2008 yılından bu yana süreci takip eden Bakanlar Komitesi, AİHM’nin ısrarla yerine getirmemesi nedeniyle sert bir şekilde Yunanistan’ı uyarmıştır. Şimdi Mahkeme bu üç davayı yeniden görüşecek. ABTTF olarak süreci takip ederek yaşanan gelişmeleri uluslararası düzeyde gerçekleştirdiğimiz çalışmalarda aktarmaya devam edeceğiz.” açıklamasında bulundu.

Mahkemenin ilgili kararına http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/Pages/search.aspx#{“fulltext”:[“xanthi turkish union”],”itemid”:[“001-150344”]} linkinden ulaşabilirsiniz.