$USD
EURO
ALTIN

“BEN, ANADİLİM, GELECEĞİM” PROJESİ BAŞLIYOR 25 Mart 2015

Türkiye’den Almanya’ya iş göçünün yarım asırlık serüveninden sonra, Almanya’da doğan ve yetişen nesillerin hâkim dili öğrenmeleri, eğitimlerini sadece Almanca olarak almaları, anadil Türkçenin gereği gibi öğrenilmesini zorlaştırmıştır.

Hatta Türk nüfusunun az olduğu kentlerde Türkçenin unutulması tehlikesini beraberinde getirmiştir. 3,5 milyonluk Türk toplumunun anadillerini kaybetmeleri, kültürlerini ve benliklerini yitirmeleri anlamına gelecektir.

Bir sivil toplum kuruluşu olan BUND-BIK e.V, Ben, Anadilim, Geleceğim – (BAG), projesi ile UNESCO’nun dünyada konuşulan dillerin korunması ve geliştirilmesi çerçevesinde belirlediği uluslararası kurallara uygun olarak; benzer kural, tüzük ve konvansiyonlarda ortaya konulan temel şartlar çerçevesinde çalışmalar yürütecektir.

BAG, Almanya’da yaşayan Türk kökenli gençlerin sağlam ve sağlıklı bir kişilik geliştirerek yaşadıkları coğrafyanın dirlik ve düzenine barış içinde katkı sağlamaları için uyumun anahtarı anadil Türkçeyi görmektedir. Bu bağlamda, Almanya’ya gerçek anlamda uyum sağlamış, bilinçli,öz güveni tam kuşakların yetiştirilmesinde anadil eğitiminin önemine ve gerekliliğine inanmaktadır.

Türkçenin geleceği Avrupa’da yaşayan Türkleri en çok kaygılandıran konuların başında gelmektedir. Anadil Türkçe günlük hayatta, aile ortamında ve toplumsal sahada önemini giderek yitirmekte ve Avrupa’da yaşayan yeni nesiller arasında her geçen gün biraz daha unutulmaktadır. “Türkçe, Avrupa’daki günlük hayatta, aile ve toplumda nasıl canlı tutulabilir ve yaşatılabilir?” Bu temel soru bizleri bir dizi kalıcı ve işlevsel girişimlere zorlamaktadır. Bir defalık olan atılımların ötesinde sürdürülebilir bir dizi girişimleri ve projeleri , sosyal ve kültürel sorumluluk bilinci ile ortak hareket ederek gerekli kılmaktadır. Bu bağlamda BAG Projesi uzun vadeli olacak çalışmaların mihenk taşı olmak amacını taşımasıdır.

 

BAG çalışmalarına sivil kitle örgütlerinden, öğretim kurumlarından katılan uzman ve kanaat önderlerinin desteği ve yardımıyla temel sorunlara cevaplar aranacak, pratik hayatta karşılaşılan sorun ve sorular değerlendirilecek ve çözüme yönelik pratik öneriler sonuçlara yansıtılacaktır. Bu sayede ortak akıldan hareketle, nesilleri geleceğe taşıyacak olan yol haritalarının oluşturulması sağlanacaktır.

BAG’ Projesi ile çatı sivil kitle kuruluşlarının siyasi görüşlerine bakmadan Türkçe ile ilgili ortak irade, hassasiyet ve duruş sergilemiş olacaklardır. Kuruluşlar bu somut projeye destek vererek, salt Türkçe ile ilgili gelecekte ortak çalışma yapacaklarını kesin olarak deklare etmiş olacaklardır.

BAG’ın Avrupa’da birlikte yaşam ve toplumsal katılımın güçlenmesi bakımından sembolik değeri göz ardı edilmemelidir. Anadil, barış içerisinde birlikte yaşamak için önemli ve vazgeçilmez bir değerdir. Anadilin desteklenmesi uyumun da temel anahtarıdır.

Anadil, insani bir değer ve bir insan hakkıdır. Bu değerler ve haklar çerçevesinde iyiyi ve güzeli düşünme, etik ve moral değerleri edinme becerilerini anadilleri Türkçe olan gençlere kazandırmak amacıyla kurulmuş bir platformdur. Anadiline hâkim olan bireyler hem kendilerine hem de içinde yaşadıkları topluma karşı saygılı ve hoşgörülü olma gibi erdemlere ulaşırlar, kendilerini tanıma, içinde yaşadıkları toplumu bilme yeteneğine erişirler.

İlahi değer yargılarını da binlerce yıllık yazılı ve sözlü kaynaklardan doğrudan, en yalın haliyle öğrenme gibi bir ayrıcalığa sahip olurlar. “Yaratılanları yaratandan ötürü hoş görme” erdemine sıkıca sarılırlar.

Anadil Türkçenin doğru öğrenilmesi ve konuşulması, Almanca ve diğer dillerin de daha kolay öğrenilmesine büyük bir katkı sağlayacaktır. Bilim insanları yaptıkları araştırmalarda anadillerini iyi öğrenen çocukların diğer dilleri daha kolay öğrendiklerini de kanıtlamışlardır.

Anadilini unutmak, geçmişi unutmak ve köklerinden kopmak gibidir.

BAG’a verilen destek, bir yandan anadil Türkçe’nin genç kuşaklara aktarılmasına yol açarken, diğer yandan, Avrupa’da özünü bilen, kendine güveni tam Türk varlığına hizmet edecektir.

İlaveten „ORTAK HAYATİ MENFAATLERDE BİRLİK BİLİNCİ“ ile hareket etmeliyiz.bu sosyal sorumluluk projesine sivil çati örgütlerinin dışında, öğrenci, veli, iş dünyası, akademisyen v.s toplumun tüm katmanlarında destek beklemekteyiz.

Saygı ve selamlarımızla,

Güven Toymaz

Bund-Bik Yön.Kurulu Başkanı

 

* BAG kapsamındaki etkinlikler ise şöyle:

 

11 Nisan 2015 Cumartesi 19.30

Burcin Simsek- konferans

BAG- Ben Anadilim ve Gelecegim- Konferans-( Yozlasan dil- Kaybolan Kimlik)

Feuerwehrhaus

10 Mayıs 2015 Pazar 18.00

Cihan Ünal

Elif Güresci

Erol Erdinc

BAG-Ben Anadilim Gelecegim- Müzikal dinleti-( Musikalische Literarische Abend)

Liederhalle- Silchersaal

24 Ekim 2015 Cumartesi 19.30

Bund-Bik himayesindeki Easter Ensamble ve Filderstadt Odo Orkestrasi

BAG –Ben Anadilim Gelecegim. Cumhuriyet Kutlamasi

Klasik Türk Müzigi Korosu

Liederhalle Mozartsaal