$USD
EURO
ALTIN

Dünyada zengin-fakir uçurumu korkutucu boyutlarda! 27 Ocak 2019

Prof. Dr. Hakkı Keskin, Siyasal Bilimci

Dünya`da ve ülkelerde dahada artan zengin-fakir uçurumu her vicdanlı insanı feryat ve isyan etmeye zorluyor!

İngiltere yardım kuruşulu Oxfam’ın verilerine göre, Dünya`nın en zengin on kişisinin serveti, Dünya nüfusunun yarısını oluşturan insanların servetini geride bırakıyor.

Son bir yılda Dünya`daki servet artışının yüzde 82`si, Dünya nüfusunun sadece yüzde 10`nun eline geçiyor. Bu zenginler vergilerini kaçırarak devlete ödenmesi gereken 200 Milyar US-Doları servetlerine katıyorlar. Kaçırılan bu vergilerin en az 170 Milyar US-Dolları gelişmekte olan ülkelerden sağlanıyor. Buna karşın Dünya nüfusunun azgelirli yarısının servetinde bir artış görülmüyor.

Davos’ta yapılan Dünya Ekonomik Forumu öncesi bir rapor yayınlayan Oxfam, zenginler ve yoksullar arasındaki uçurumu, verilerle ortaya koyuyor. Ülkelerin hükümetlerini ve iş dünyasını, bu tehlikeli durum karşısında ivedi önlemler almaya çağırıyor.

Zenginler ve yoksullar arasındaki eşitsizliğin sanılandan daha büyük olduğunu vurgulayan Oxfam, özellikle hükümetlerin “vergi cennetlerinin” işleyişini sona erdirmek için beraber çalışması gerektiğini vurguluyor.

Dünya`nın en zengin 10 kişisinin 2018 yılı sonundaki Serveti

  İsim

Servetei (EUR)

Ülke

1 Jeff Bezos 123,13 Milliarden ABD
2 Bill Gates 84,78 Milliarden ABD
3 Warren Buffett 74,02 Milliarden ABD
4 Bernard Arnault 60,21 Milliarden Fransa
5 Carlos Slim Helu 56,93 Milliarden Meksika
6 Amancio Ortega 53,13 Milliarden İspanya
7 Larry Ellison 52,65 Milliarden ABD
8 Mark Zuckerberg 49,28 Milliarden ABD
9 Larry Page 44,87 Milliarden ABD
10 Sergey Brin 43,75 Milliarden ABD

2016 da serveti 45 Milyar US-Dolar olan Amazon kurucusu Jeft Bezos, 2018 de servetini neredeyse 3 kat artırarak 123,13 Milyar US-Dolara tırmandırdı. Microsoft`un kurucusu Bill Gates ise, ikinci sıraya gerilerken servetini 75 Milyardan 84,78 milyar US-Dolara çıkardı. Yatırımcı Waren Buffe 3. sıradaki yerini korurken, servetini 61 Milyar dan 74,02 Milyar Dolara yükseltti. İlginç olan Dünya`nın bu en zengin üç sermayedarının ABD`li olması.

‘Öfke artacak’

Yoksulluğa karşı mücadele eden bir kuruluş olan Oxfam, eğer eşitsizlikle mücadele etmek için gereken önlemler bir an önce alınmazsa, bireylerin öfkesinin daha çok büyüyeceğini, ABD’de Donald Trump’ın başkan seçilmesi ya da İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılmak için referandumda Brexit’ten yana tavır alması gibi köklü siyasi değişikliklerin olacağını söylüyor.

‘Vergi cennetleri` eşitsizliği körüklüyor’

Bu denli büyük sosyal ve ekonomik eşitsizliklerin yanlış siyasi politikaların ve kararların sonucu olduğu kesindir. Hükümetler hızla artmakta olan zengin-fakir uçurumuna karşı ivedilikle gerekli önlemleri almalıdırlar.

Oxfam`in sonderece ölçülü diyebileceğimiz şu üç somut önerisine katılmamak olası değildir.

  1. İşverenlerin (Konsernlerin) ve büyük zenginlerin yasa dışı bir çok yöntemle vergi kaçırması, yada vergiyi “vergi cenneti” denen ülkelere kaçırması derhal önlenmelidir.
  2. Kadınlara ve erkeklere kabul edilebilir ücretlerin ödenmesi sağlanmalıdır.
  3. Devlet Eğitime ve Sağlık hizmetlerine gereken düzeyde yatırımları yapmalıdır.

Raporda, büyük şirketlerin ve zenginlerin, politikalar üzerindeki etkilerini kullanarak, çalışanların ücretlerinin gerektiğince artmasını engellediklerini ve böylece Dünya ve ülkelerdeki eşitsizliğin giderek daha da artmasına neden olduklarına vurgu yapılıyor.

Zengin-Fakir uçurumunu ve eşitsizliğini azaltmak için, zenginlere uygulanan verginin artırılması ve çalışanların daha adil bir şekilde maaş kazanması için hükümetlerin işbirliği yapması gerektiğine dikkat çekiliyor.

Hükümetlerin ‘vergi cennetleri’ çağını sona erdirmek için beraber çalışması gerekliliğinin altı çiziliyor.

Davos’taki zirveye katılan Oxfam’ın direktörü Winnie Byanyima, Dünya`da “10 kişiden biri günde neredeyse iki doların altında bir parayla geçinirken, bu kadar servetin birkaç kişinin elinde olması korkunç. Eşitsizlik, yüz milyonlarca insanın yoksulluk içinde yaşamasına yol açıyor, toplumlarımızı parçalıyor ve demokrasimizi zayıflatıyor” diyor.

Türkiye`de de özellikle AKP hükümetleri döneminde zengin-fakir arasındaki fark hızla artarak, endişe verir boyut kazanmıştır. Sosyal devlet ve adalet ilkesinin gereği olarak ivedi önlemlerin alınması kaçınılmaz olmuştur.