$USD
EURO
ALTIN

EMEKLİLLER VE YOKLAMA BELGESİ 9 Eylül 2013

Avrupalı Türklerin büyük bir kısmı ülkemizdeki emeklilik koşulunu yerine getirerek emekliye ayrıldılar.Buna bağlı olarak emekli aylığını alma konusunda yurtdışında ikamet etmek bir engel olmaktan çıkarıldı. Ancak almakta olduğunuz aylığın devamı için de devlet vatandaşlara bir sorumluluk verdi. Söz konusu sorumluluğu yerine getirmede Eylül ayının sonu ise verilmiş sürenin son günü.

Aylıklarınızın devamı için vermeniz gerekli olan yoklama belgesi ne zaman ve nereye verilmeli.

Yurtdışında Geçen Sürelerin Borçlandırılması ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmeliğe göre, borçlandıkları süreler dikkate alınarak malullük, yaşlılık ve emekli aylığı bağlanan Avrupalı Türklerin aylık alma şartlarının devam edip etmediği konusu, SGK Kurumunca, gerekli görülen zaman ve hallerde araştırılmaktadır. Ancak Altı aydan daha uzun süre yurtdışında bulunmuş olanlar ise yurtdışında çalışıp çalışmadıklarını ve ikamete dayalı bir sosyal sigorta yada sosyal yardım ödeneği alıp almadıklarını gösterir belgeler ve http://www.hasankarahaliloglu.com web sayfasından yada buraya tıklayarak temin edecekleri 3201 sayılı Kanuna Göre Aylık Alanlara Mahsus Yoklama Belgesi ile birlikte söz konusu altı aylık sürenin dolduğu tarihten sonra üç ay içinde aylığa bağlayan birime söz konusu belgeleri vermek veya göndermek zorundadır.

İstisnai bir durum olarak daaylık bağlandıktan sonra yurtdışında bulunduğu ülkede çalışmayan, ikamete dayalı sosyal sigorta yada sosyal yardım ödeneği almayanların, yoklama belgesinin ilgili alanlarına durumlarını beyan etmeleri yeterli olup, bunun dışında ek bir belge verme şartı aranmamaktadır.

Kurumun 3201 sayılı Kanuna göre malullük, yaşlılık ve emekli aylığı bağlananların altı aydan daha uzun süre ile yurt dışında bulunup bulunmadıklarını, Emniyet Genel Müdürlüğü ile yapılan protokolde belirtilen usul ve esaslar dahilinde her yıl alınacak kayıtlarla göre tespit etme yetkisi de bulunmaktadır.

Şunu unutmayınız ki, yıl içinde aylık bağlanmış ise yoklama işleminiz, takip eden yıldan itibaren başlamaktadır. Yoklama işlemleri sonucunda altı aydan daha uzun süre yurtdışında bulundukları halde, yukarıda belirtilen belgeleri, belirtilen süre içinde Kuruma vermediği tespit edilenlerin aylıkları, bildirim yapılmaksızın söz konusu belgelerin intikaline kadar durdurulmaktadır.

Söz konusu belge elden verilebileceği gibi posta yoluyla da gönderilebilir. Postada esas olan adi posta ile gönderdiğinizde belgenin kurum kayıtlarına girişi halbuki iadeli taahhütlü, acele vs posta gönderimlerinde ise postaya verdiğiniz gün esas alınmaktadır.

Aylıkları durdurulanların Kuruma ibraz edecekleri belgelerden yada Kurumca yapılacak olan araştırma sonucunda, yurtdışında;

– Çalışmadıkları, ikamete dayalı bir sosyal sigorta yada sosyal yardım ödeneği almadıkları tespit edilenlerin aylıkları, durdurulduğu tarihten geçerli olmak üzere ödenir.

– Çalıştıkları, ikamete dayalı bir sosyal sigorta yada sosyal yardım ödeneği aldıkları tespit edilenlerin aylıkları mevzuat hükümlerine göre kesilir. Yersiz yapıldığı tespit edilen ödemeler, gecikme zammı ve cezalar işlemi yanlış yaptıran vatandaşlarımızdan geri alınır.

Yurtdışı Borçlanma Kanununa göre yurtdışı sürelerini borçlanarak aylık bağlananların aylık alma şartlarının devam edip etmediğinin tespiti amacıyla yürütülecek yoklama işlemleri uygulama Yönetmeliğinde düzenlenmiştir. Düzenlemeye ait işlemlerde nelere dikkat etmeniz gerekir ,hak kaybınız ne olur diye basit bir şekilde izah edecek olursak, önemli görevler sizi beklemekte.

Kimler Yoklama Belgesi Göndermek Zorunda

– Borçlandıkları süreler dikkate alınarak malullük ve yaşlılık aylığı bağlananların aylık alma şartlarının devam edip etmediği hususunun, SGK Kurumunca, gerekli görülen zaman ve hallerde araştırılabilme yetkisi verilmiştir.

– Kanuna göre malullük ve yaşlılık aylığı bağlanıp altı aydan daha uzun süre yurtdışında bulunmuş olanlar, yurtdışında çalışıp çalışmadıklarını ve ikamete dayalı bir sosyal sigorta ya da sosyal yardım ödeneği alıp almadıklarını gösterir belgeleri, ‘’3201 sayılı Kanuna Göre Aylık Alanlara Mahsus Yoklama Belgesi’’ ile birlikte altı aylık sürenin dolduğu tarihten sonra üç ay içinde SGK Kurumuna söz konusu aylığı bağlayan ilgili ünitesine verecektir. Buradan şu anlaşılmalı ki, yurtdışında altı aydan uzun süre yaşıyorsanız dolduracağınız belgeyi aylığınızı Türkiye’de hangi il bağlamış ise o ildeki SGK İl Müdürlüğü veya merkez bağlamış ise merkez birime göndermek zorundasınız. Söz konusu belgeyi www.hasankarahaliloglu.com.tr web sayfasından alabilirsiniz.

– Yurtdışında bulunulan altı aylık sürede çalışmayan ve ikamete dayalı sosyal sigorta ya da sosyal yardım ödeneği almayanlardan durumlarını 3201 sayılı Kanuna Göre Aylık Alanlara Mahsus Yoklama Belgesi ile SGK Kurumuna bildirdiğiniz takdirde bu yardımları alıp almadığınıza dair ayrıca sizlerden bir belge istenmez. Amaç yurtdışında bulunan Avrupalı Türklerin zaman ve maddi kaybını önlemenin yanında prestijlerini sarsıcı olaylarla karşılaşmamalarıdır.

Yoklama Belgesi Göndermede Son Tarih

– Borçlanma yapmış olduğunuz Kanunun amir hükmüne göre malullük ve yaşlılık aylığı bağlananların altı aydan daha uzun süre yurt dışında bulunup bulunmadıkları, kapsamı, şekli ve diğer usul ve esasları SGK Kurumu ile Emniyet Genel Müdürlüğü arasında yapılan protokole göre her yıl Emniyet Genel Müdürlüğünden alınacak kayıtlarla tespit edileceği belirtilmiştir. Kanun altı aydan uzun süre kalanların ve sorumlu olanların tespiti hususunda gerekli kontrol mekanizmasını da oluşturmuştur.

– Yıl içinde aylık bağlananların yoklama işlemleri, takip eden yıldan itibaren başlatılmaktadır. Örnek verecek olursak Hava CANVEREN borçlanıp aylığını 2013 yılında bağlattı ve kendisi altı aydan uzun süre Almanya’da ikamet ediyor. Kendisinin Yoklama Belgesi’ni gönderme sorumluluğu 2013 yılında başlamakta ve en son Eylül-2013 tarihi sonuna kadar ilgili belgeyi doldurup imzalayıp aylığını bağlayan yere göndermiş olmalı.

Yoklama Belgesi vermeyenin aylığı durdurulur.

– Yoklama işlemleri sonucunda altı aydan daha uzun süre yurtdışında bulunduğunuz halde, yurtdışında çalışıp çalışmadığınız ve ikamete dayalı bir sosyal sigorta ya da sosyal yardım ödeneği alıp almadığınızı gösterir belgeleri, 3201 sayılı Kanuna Göre Aylık Alanlara Mahsus Yoklama Belgesi ile birlikte süresi içinde SGK Kurumuna vermediğiniz tespit edildiği taktirde aylıklarınız, bildirim yapılmaksızın söz konusu belgelerin SGK Kurumuna gelinciye kadar durdurulmaktadır.

-Aylıkları durdurulanların SGK Kurumuna ibraz edecekleri belgelerden ya da Kurumca yapılacak olan araştırma sonucunda, yurtdışında;

a- Çalışmadığınız, ikamete dayalı bir sosyal sigorta ya da sosyal yardım ödeneği almadığınız tespit edildiğinde aylıklarınız, durdurulduğu tarihten geçerli olmak üzere ödenecektir.

b- Çalıştığınız, ikamete dayalı bir sosyal sigorta ya da sosyal yardım ödeneği aldığınız tespit edilirse aylıklarınız, aylığınız kesilir ve yersiz yapıldığı tespit edilen ödemeler kanuni gecikme zammı ve cezası ile birlikte alınır.

SGK tarafınca aylık bağlananların tamamı ile ilgili yoklama işlemi sosyal güvenlik kanunlarına göre aylık alma şartlarının devam edip etmediğinin tespiti ülkemizde bulunan ve yurtdışı ile ilintisi olmayan herkes için de uygulanmaktadır. Burada amaç devletin SGK bütçesinden ödenen aylık ve gelirlerin hak edenler tarafından alınmasını sağlamaktır.

Hasan KARAHALİLOĞLU