$USD
EURO
ALTIN

Hasta olmadan doktora gidin 12 Aralık 2018

Heilbronn – Temel Işık

Heilbronn’da Holzstr 8 adresindeki muayenehanesinde hastalarına 30 yıldır hizmet veren iç hastalıkları uzman Dr. Mehmet İçli ve Heilbronn‘un tanınmış hastanelerinde uzmanlık alanında bölüm şefliği gibi önemli görevlerde bulunan emekli ürolog Dr. Koray Genişoğlu, 2019 yılı için hastalarına sağlık konusunda önemli açıklamalarda bulundular.

Hastalıkların en önemli tetikleyici unsurunun stres ve üzüntüler olduğunu vurgulanırken, yaşam boyu her yaşta insanımızın rutin muayenelerini yaptırmalarının sağlıkları açısından çok önem taşıdığının altını çizdiler.

RUTİN KONTROLLER HAYAT KURTARABİLİR

Hekimler, tıbbın ilerlemesine, pek çok kalp hastalığının tedavi edilebilmesine rağmen, kalp hastalıklarının yaşamı etkileyen tüm dünyada da önemli risklerden biri olduğunun altını çizdiler. Oysa şikayetiniz olsa veya olmasa da rutin kalp, idrar kontrolü yapılmasının hayati öneme sahip olduğunu belirttiler.

Yakın geçmişe kadar insanlar sadece hastalandıklarında hekime müracaat eder, hastalığına tanı konması sonrasında tıbbi ya da cerrahi yöntemle hastalığının tedavi edilmesini isterlerdi. Son yıllarda ise tanı yöntemlerindeki hızlı gelişmelerinde etkisiyle hastalanmadan doktora gitmek, henüz hastalık bulguları ortaya çıkmadan tanı koymak ve gerekli önlemleri almak anlayışı yerleşmeye başlamıştı.

Rutin kalp kontrolünde saptanacak örneğin kan yağları yüksekliği, hafif bir tansiyon yüksekliği gibi durumlarda önceden önlem alınarak daha sonra yaşanması muhtemel bir kalp krizi ya da inmeden korunmak mümkündür. Genelde herhangi bir bulgu vermediğinden yüksek kan yağları, yüksek tansiyon ve daha pek çok kalp hastalığı rutin kalp kontrollerinde ortaya çıkar. Rutin kontrolde kalp içinde kitle tespit edilip, erken dönemde ameliyat edilerek hayatı kurtulan hastalarda vardır.

UROLOJİK MUAYENELERDE ÖZELLİKLE NELERE BAKILIR?

Ürolojik muayenede karın muayenesinin, kasık ve genital bölgenin, parmakla rektal muayenenin (makattan muayene) özellikle değerlendirilmesi gerekmektedir.

İDRAR ANALİZİ NEDİR? İDRAR ANALİZİNDE NELERE BAKILIR?

Ürolojik hastaların değerlendirilmesinde kullanılan ilk labaratuar analizi idrar tetkikidir. Bu tetkik ile hem idrar yolları hastalıları hakkında hem de direk idrar yolları ile ilişkisi olmayan çeşitli sistemik hastalıklar hakkında hızlı ve ekonomik olarak fikir edinilebilir. İyi bir idrar tahlili için ideal örnek bekletilmeden incelenen idrardır. Verilen idrar bir saat içinde incelenmelidir. Hastadan alınan tahlil önce renk, koku, yoğunluk, kan yönünden gözle veya özel bir şeritle kontrol edilir. Ardından idrar santrifüj cihazından geçirilerek serum kısmı atılıp kalan tortu kısmı mikroskop altında incelenir. İdrarda olmaması gereken akyuvarlar (iltihap hücreleri), bakteriler, alyuvarlar (kan hücreleri), idrar kristalleri olası hastalıkların iyi birer göstergeleridir.

İç hastalıkları mutehassısı Dr. Mehmet İçili ve Üroloji uzmanı Dr Koray Genişoğlu, “kişilerin  yakınması olsun olmasın, herkesin rutin üroloji muayeneler ve kalp kontrollerini (kardiyolojik check-up’larını) önemsemesi ve düzenli yaptırması gerekir.” dedi.

Başarılı hekimler, 2019 yılının vatandaşlarımıza sağlık ve huzur getirmesi temennisinde  bulundular.