$USD
EURO
ALTIN

II. CUMHURBAŞKANIMIZ İNÖNÜ’YÜ ÖZLEMLE ANIYORUZ 25 Aralık 2014

II. Cumhurbaşkanımız İsmet İnönü’yü, ölümünün 41. Yılında saygıyla anarken,
İnönü’nün Cumhurbaşkanlığına seçilişini ve and içtikten sonra yaptığı konuşmayı,
İngiliz Büyükelçisi Loraine’in Dışişleri Bakanı Halifax’a yazdığı 16 Kasım 1938 tarihli
rapordan, okuyalım…
Bu raporun, İnönü’nün Cumhurbaşkanlığına seçilişini, bilinçli olarak çarpıtan ve yalanlarla kamuoyunu yanıltanların suratlarında – en azından bir şamar olarak – yankılanmasının gerekli olduğu kanısındayız.

İşte söz konusu rapor:
„Atatürk’ün ölümü üzerine vekâleten Cumhurbaşkanlığı görevini üstlenen Abdülhalik Renda, yeni Cumhurbaşkanı’nı seçmek üzere hemen TBMM’ni toplantıya çağırdı. Toplantıyı izlemek üzere Kordiplomatik de davet edilmişti.
TBMM 11 Kasım 1938’de saat 11.00’de toplandı. Yoklama yapıldıktan sonra müzakerelere geçildi. A. Renda, heyecan içinde milletvekillerini görevlerini bildirdi. Kısa bir konuşmayla Atatürk’e saygılarını dile getirdi ve hazır bulunanları 5 dakikalık bir saygı duruşuna davet etti. Saygı duruşuna milletvekillerinin hıçkırıkları ve gözyaşları karıştı.
Ardından, Cumhurbaşkanı’nın seçimine geçildi. Milletvekilleri tek tek isimleri okunarak oylarını kullandılar. Malatya milletvekili İsmet İnönü, 348 oyla Cumhurbaşkanı seçildi. Uzun uzun alkışlandı.
İnönü and içtikten sonra, heyecanlı bir konuşma yaptı, Atatürk’ün hizmetlerine değindi:
„Atatürk’ün fevkalâde hizmetlerini bugünkü Türk Devleti’nin bünyesinde tam ve temiz eserler olarak tecessüm etmiş görüyoruz. Kadir bilen ve büyük evlât yetiştiren milletimizin yüreğinde ‚Kemal Atatürk‘ adı, sevgi ve hürmet içinde ebedî olarak yaşayacaktır“ dedi. İnönü; devrimlere devam oluşacağını belirtti ve „Türk mileti’ni az zamanda büyük medeniyet seviyesine yükseltmiş, Türk Milleti’ne en kısa yoldan, temiz toplum hayatını, feyizli terakki (ilerleme) yollarını açmış olan inkılaplar, kâlp ve vicdanımızın en aziz varlıklarıdır“ diye konuştu.

Konuşma bitince, milletvekilleri sıraya girip, yeni Cumhurbaşkanı’na tebriklerini sundular. Sonra da Kordiplomatik, Cumhurbaşkanı İnönü’ye hem taziyetlerini hem de tebriklerini sundular.“ (*)
Yabancı diplomatların hazır bulunduğu TBMM’nin 11 Kasım 1938 tarihli oturumunu bizzat izleyen diplomatlardan, İngiltere Büyükelçisi Loraine, eğer Cumhurbaşkanlığı seçiminde
-kimi müfterilerin iddia ettiği gibi- bir zorlama söz konusu olsaydı, mutlaka rapor ederdi…

Bu saptama ve gerçeklerin ışığında, 25 Aralık 1973’te, bedenen aramızdan ayrılan
II. Cumhurbaşkanımız İnönü’yü, saygıyla ve özlemle anıyoruz…

Dursun ATILGAN
Avrupa Atatürkçü Düşünce Dernekleri Federasyonu
Genel Başkanı

(*): 10 Kasım Günlüğü, Bilâl N. Şimşir, Bilgi Yayınevi – Ankara