$USD
EURO
ALTIN

Kadına şiddetle mücadeleye devam çağrısı 7 Mart 2018

Berlin-Brandenburg Türkiye Toplumu (TBB) Sözcüsü Ayşe Demir

Dünya Kadınlar Günü vesilesi ile Yönetim Kurulu Sözcülerinden Ayşe Demir Berlin-Brandenburg Türkiye Toplumu (TBB) adına bir açıklama yaptı.
Demir özetle şunları söyledi:
„Dünya Kadınlar Günü, 20. yüzyılın başlarında sosyalist kuruluşların girişimi sonucunda eşit haklar ve bağımsızlık mücadelesi olarak ve seçme ve seçilme hakkını elde etmek için kutlanmaya başlandı.
Aradan bir asır geçmesine rağmen kadınlar hala toplumsal yaşamın birçok alanında – iş ortamından özel hayata kadar – ayrımcılığa uğramaktadırlar. Kadınlar, günümüzde hala zor koşullarda çalışmaktadırlar: Eşit işe eşit ücret alamamakta ve terfilerde haksızlığa uğramaktadırlar. Bu durum göstermektedir ki, var olan teşvik önlemleri yetersiz kalmaktadır ve geliştirilmelidir.
Bu gerçekler karşısında ve özellikle kadına karşı şiddetin yaşadığımız toplumda görülen en fazla insan hakları ihlali olduğu göz önüne alındığında, kadın haklarını sadece yılda bir kez yasak savarcasına hatırlamak kabul edilemez!
Bu nedenle ayrımcılığın ve kadına karşı şiddetin önlenmesi için hukuksal, toplumsal ve özellikle de siyasi alanda çok daha etkin önlemler alınmalıdır.“
Berlin – Yeni Posta