$USD
EURO
ALTIN

Mücadeleye devam 11 Ekim 2016

Sayın Batı Trakya Türkleri,

Ülkemizin azınlık hakları alanındaki sicilinin epey kötü olduğu artık bilinen bir gerçek. Avrupa Birliği, AGİT, Birleşmiş Milletler ve Avrupa Konseyi nezdinde gerçekleştirilen toplantılarda ve bu kuruluşlar tarafından hazırlanan raporlarda Yunanistan’ın azınlık haklarını ihlal ettiği sıkça dile getiriliyor.

Bunun için de son yıllarda Batı Trakya Türkleri muazzam bir şekilde uluslararası düzeyde bu sorunu gündeme taşıyor. ABD tarafından hazırlanan insan hakları raporu ile dini özgürlükler raporlarında Batı Trakya Türk Azınlığı’nın sorunları sürekli olarak dile getiriliyor, ancak kimi zaman devlet tezini tekrar eder şekilde kimi zaman da eksik şekilde! Azınlığımızın aleyhine dile getirilen ne varsa bizler de paralel raporlar hazırlayarak azınlığımızın görüşünü dile getiriyoruz, yüzeysel olarak değinilen konulara açıklık getirerek azınlığımızın görüşünü aktarıyoruz.

Birleşmiş Milletler’de de azınlığımızın sesi olmaya çalışıyoruz. Son olarak BM İnsan Hakları Konseyi’nin 33. Oturumu’na iştirak ederek burada Yunanistan’ın Evrensel Periyodik İnceleme(UPR) 2. raporunun kabul edilmesi esnasında bir konuşma yaparak azınlığımıza karşı yapılan haksızlıkları dile getirdik. Hemen ardından Batı Trakya Türkleri olarak Varşova’daki AGİT toplantısında da azınlığımızın sorunlarını gündeme taşıdık. Batı Trakya Azınlığı Yüksek Tahsilliler Derneği’mizin düzenlediği yan etkinlikte de din özgürlüğü çerçevesinde vakıflar sorunu gündeme taşındı.

Batı Trakya Türkleri olarak düzenlediğimiz beşinci keşif ziyaretinde 19-22 Eylül tarihlerinde iki AP milletvekili ve uluslararası sivil toplum örgütü temsilcileri iki gün boyunca bölgemizdeydi. Ziyarette Gümülcine’den İskeçe’ye hatta Dimetoka’ya giderek pekçok görüşme gerçekleştirdik. Heyet, dini özerklik hususunda Gümülcine Seçilmiş Müftüsü İbrahim Şerif ile görüştü. Eğitim konusunda ise heyet, BAKEŞ, Batı Trakya Türk Öğretmenler Birliği ve BTAYTD ile ortak bir toplantı gerçekleştirdi. Heyetteki siyasiler ve sivil toplum temsilcileri tüm haksızlıkları ve baskıyı yerinde gördüler, döndükten sonra ziyarette yer alan bazı kuruluşlar bu konuda basın açıklaması da yaptılar. Bu keşi ziyareti azınlığımıza ait dokuz okulun kapatılması kararına denk geldi. Heyetin ziyaretinin ardından azınlığımız azınlık okullarının kapatılmasını öngören kararı protesto ve okul kapatma kararının Zeynelli örneğindeki gibi iptali için eylem yaptı, kararı imzalayan Eyalet Eğitim Müdürü Panayotis Keramaris ile görüşerek itirazlarını dile getirdi. “Peki, sonuç getirdi mi?” diye soranlar olacaktır. Madem öyle ben de şunu sormak isterim. “Kaderine razı olan mı, yoksa kaderini zorlayan ve ona yön vermeye çalışan bir toplum olmak mı daha iyi?” Ben ikincisini tercih ederim.

Gördüğünüz gibi hiçbir zaman pes etmedik, etmeyeceğiz de! Azınlık olarak hakkımızı alana kadar mücadelemize devam edeceğiz.

Saygılarımla

ABTTF Başkanı Halit HABİP OĞLU