$USD
EURO
ALTIN

SAHTE YURTDIŞI BORÇLANMAYA DİKKAT

19 Şubat 2015 - 14:52

Avrupalı Türklere 1978 yılında verilmiş olan yurtdışı borçlanma hakkının doğru kullanılması yönünde Sosyal Güvenlik Kurumu yeni bir düzenlemeye gitti. 13.01.2015 günü SGK Sosyal Güvenlik Kurumu tarafınca yayımlanıp taşra teşkilatına duyurulan 2 Nolu Genelge geçmiş yıllardaki uygulamanın aksine yasaya uygun davranmayanın canını yakacak cinsten. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun 81 inci maddesi gerekçe gösterilip bundan böyle […]

SAHTE YURTDIŞI BORÇLANMAYA DİKKAT
ch

Avrupalı Türklere 1978 yılında verilmiş olan yurtdışı borçlanma hakkının doğru kullanılması yönünde Sosyal Güvenlik Kurumu yeni bir düzenlemeye gitti. 13.01.2015 günü SGK Sosyal Güvenlik Kurumu tarafınca yayımlanıp taşra teşkilatına duyurulan 2 Nolu Genelge geçmiş yıllardaki uygulamanın aksine yasaya uygun davranmayanın canını yakacak cinsten. 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun 81 inci maddesi gerekçe gösterilip bundan böyle “Hukuka veya ahlaka aykırı bir sonucun gerçekleşmesi amacıyla verilen şey geri istenemez. Ancak, açılan davada hakim, bu şeyin Devlete mal edilmesine karar verebilir” hükmü işletilecek.

 

Uygulama Ne Şekilde

Yurtdışında Geçen Sürelerin Borçlandırılması ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmeliğin 9 uncu maddesine göre, ülkemizle sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmamış ülkelerde geçen sigortalılık sürelerini 3201 sayılı Kanuna göre borçlanma talebinde bulunanların;

1) Bulunulan ülkelerdeki Türk konsoloslukları, çalışma ve sosyal güvenlik müşavirlikleri veya ataşelikler gibi temsilciliklerden alınacak ve yurtdışı borçlanma için kullanılacağı belirtilen hizmet belgelerinden,

2) Yurtdışında çalıştıkları işyerlerinden alacakları hizmet sürelerini gösterir bonservisleri ile birlikte pasaportlarında bulunan çalışma izinlerinin tercümelerinden,

durumlarına uygun olanını Kuruma ibraz etmeleri halinde borçlanma işlemleri sonuçlandırılmaktadır.

Yönetmeliğin 8 inci maddesine göre borçlanma talebinde bulunanların yurtdışında geçen ve borçlanmaya esas olacak sürelerini belgelendirme mecburiyetleri kendilerine aittir.

 

Yeni uygulama

Sahte Belge İle Borçlanma Yapanlar

Sözleşmesiz ülkelerdeki ve sözleşmeli ülke Libya’da geçen çalışma süreleri ile ilgili sahte yurtdışı hizmet belgesi sunarak 3201 sayılı Kanuna göre borçlanan/borçlandıkları hizmetlere göre aylık bağlanan sigortalıların, sahte yurtdışı hizmet belgesi sunduklarının teftiş haricinde tespit edilmesi halinde de; borçlanmalarının iptal edilerek ödedikleri borçlanma bedellerinin 6098 sayılı Kanunun 81 inci maddesi kapsamında değerlendirilerek iade edilmemesi,

Sahte Belge İle Borçlanıp Aylık Bağlatılanlar

Emekli aylık bağlanmış olanlar hakkında ise 5510 sayılı Kanunun 96 ncı maddesine göre işlem yapılarak borçlanma bedellerinin yersiz ödemelere mahsup edilmesi, kalan miktar olursa yine 6098 sayılı Kanunun 81 inci maddesi kapsamında değerlendirilerek iade edilmemesi,

Şeklinde uygulanacak.

Buna göre, sözleşmeli/sözleşmesiz ülkelerdeki sigortalılık sürelerini 3201 sayılı Kanuna göre borçlanmak için sahte yurtdışı hizmet belgesi sunduğu belirlenen sigortalılar hakkında soruşturma raporu bulunup bulunmadığına bakılmaksızın Hukuk Müşavirliğinin görüşü doğrultusunda işlem yapılarak borçlanma karşılığı ödenen miktarın, aylık bağlanmış ise yersiz ödemeye mahsup edildikten sonra kalan borçlanma tutarının Kuruma gelir kaydedilmesi ve Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulması gerekmektedir.

 

13.01.2015 Günü Öncesi İşlem Yapanların Durumu

13.01.2015 tarihinden önce sahte hizmet belgesi sunarak yurtdışında sözleşmeli/sözleşmesiz ülkelerdeki sigortalılık sürelerini borçlanıp, borçlanma bedeli iade edilen sigortalılar ile borçlandıkları süreler dikkate alınarak aylık bağlanan sigortalılara yersiz olarak ödenen aylıklar ile ilgili 5510 sayılı Kanunun 96 ncı maddesine göre işlem yapıldıktan sonra kalan miktarı iade edilen sigortalılar hakkında ise yeni uygulamaya giren bu Genelge hükümleri uygulanmayacak.

 

 

Yurtdışı Borçlanma Uygulaması

Uygulama Yönetmeliğine göre borçlanma talebinde bulunanların yurtdışında geçen ve borçlanmaya esas olacak sürelerini belgelendirme mecburiyetleri talepte bulunanların kendilerine aittir.

Sözleşmeli/sözleşmesiz ülkelerdeki çalışma sürelerini, bulundukları ülkelerdeki Türk konsoloslukları, çalışma ve sosyal güvenlik müşavirlikleri veya ataşelikler gibi temsilciliklerden aldıklarını beyan ederek borçlanma talebinde bulunan sigortalıların ibraz ettikleri yurtdışı hizmet belgelerinin teyidi amacıyla yurtdışı hizmet belgesini tanzim ve tasdik eden yurtdışındaki temsilciliklerimizle SGK Kurumu tarafınca yapılan (konsolosluklar, çalışma ve sosyal güvenlik müşavirlikleri veya ataşelikler) yazışmalar sonucunda yurtdışı hizmet belgeleri sahte olanların 3201 sayılı Kanuna göre yaptıkları yurtdışı hizmet borçlanmaları ve borçlanma karşılığı bağlanan aylıkları iptal edilmekte, yersiz olarak ödenen aylıklar 5510 sayılı Kanunun 96 ncı maddesine göre tahsil edilecektir. Ayrıca, bunlar hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulması kararlaştırılmıştır.

Yurtdışı temsilciliklerimizce düzenlendiği belirtilerek sosyal güvenlik il müdürlüğü/sosyal güvenlik merkezlerine ibraz edilen sahte hizmet belgeleriyle Sosyal Güvenlik Kurumundan aylık veya gelir alanlarla ilgili yürütülmekte olan soruşturma sonucunda düzenlenen raporda; sigortalıların ibraz ettiği yurtdışı hizmet belgelerinin sahte olması nedeniyle SGK Kuruma ödenen tutarların 6098 sayılı Borçlar Kanunun 81 inci maddesine göre Kuruma gelir kaydedilmesi gerektiği kararına varılmıştır.

Her ne kadar 5510 sayılı Kanunun 89 uncu maddesinin üçüncü fıkrası “Yanlış veya yersiz alınmış olduğu tespit edilen primler, alındıkları tarihten on yıl geçmemiş ise hisseleri oranında işverenlere, sigortalılara, isteğe bağlı sigortalılara veya genel sağlık sigortalılarına veya hak sahiplerine kanuni faizi ile birlikte geri verilir. Kanuni faiz primin Kuruma yatırıldığı tarihi takip eden ay başından, iadenin yapıldığı ayın başına kadar geçen süre için hesaplanır. Ancak Borçlar Kanununun 65 inci maddesi hükmü saklıdır.” Hükmü yer almasına rağmen yanlış ve yersiz olarak almış olduğu anlaşılan primlerin işverenlere ve sigortalılara geri verileceği belirtilmişse de, sahte bildirimler nedeniyle ödenen primler bu kapsamda olmayacak, bu nitelikteki prim ödemeleri için madde hükmü uygulanmayacak. Çünkü Borçlar Kanununa atıf yapılarak primlerin iade edilmeyeceği açıkça vurgulanmıştır.

Sonuç olarak yurtdışı borçlanma ve diğer işlemlerinizde kanuna uygun işlem yaptırmanız şayet vekalet üzerinden işlem yaptırıyorsanız vekalet verdiğiniz kişiye dikkat etmeniz yerinde olacaktır.

 Hasan KARAHALİLOĞLU

FACEBOOK YORUMLARI

YORUMLAR

    Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.


    0 YORUM