$USD
EURO
ALTIN

Sessiz çığlık ses getirdi, aylıklar düşmeyecek 30 Kasım 2019

SESSİZ ÇIĞLIK SES GETİRDİ,  AYLIKLAR DÜŞMEYECEK

Yeni Posta

Yazan: Hasan Karahaliloğlu

Avrupalı Türklerin geleceğe güvenle bakabilmek ve yaşlandığında iyi bir hayat için idealleri emeklilik ve sağlık hakkını kazanmaktan geçmektedir. Bu konuda devletimiz sizlere iki tür temel mevzuat çıkarmıştır. Birincisi 30 ülke ile yapılan sosyal güvenlik sözleşmelerinin sağladığı haklar. Diğeri yani ikincisi ise yurtdışı borçlanma yoluyla hizmet satın alıp emeklilik hakkı. Her iki konuda da hak kazanılabilmesi için temel şartlar  konulmuştur. Yurtdışı borçlanma konusunda yeni bir düzenleme 01.08.2019 günü yürürlüğe girdi. Konuyla ilgili uygulama konusu 15.08.2019 gün ve 2019-16 sayılı Genelge ile tüm taşra teşkilatına duyuruldu. Bu genelgenin olumsuz yönü önceden borçlanma yapıp bekleyenler ile kanundan önce talep edenlerin aylığını yarı yarıya düşürüyor idi. Konunun üzerinden bir özet geçip yeni genelge neler içeriyor  size izah edelim.

01.08.2019 Günü Sonrası Başvurular

2147-3201 Sayılı Kanun bilindiği üzere Avrupalı Türklerin emekliliğini sağlayan Kanunlar. 1978 yılında uygulamaya giren kanun bugüne kadar 41 yıl boyunca Avrupalı Türklerin emekliliğini sağlamaya devam ediyor. Türk vatandaşına verilen hak Mavi Kart sahiplerini de içine alacak şekilde genişleterek uygulanmaktadır. Yurtdışı borçlanma ve emeklilik hakkı devam etmekte. Ancak yeni uygulamayla beraber bundan böyle yeni çıkan kanunla beraber yurtdışı borçlanmaların tamamı BAĞ KUR üzerinden değerlendirilecek. Ayrıca günlük borçlanma bedeli de % 45 olarak  hesap edilecek. Ülkemizde var olan SSK, BAĞ KUR ve Emekli Sandığı hizmetine bakılmaksızın BAĞ KUR üzerinden tahakkuk cetveliniz çıkarılacaktır. Geçmişte olan hizmetleriniz borçlanacağınız sürelere ilave edilecek ve eksik günler ilave edilecektir.

Emekli Aylıkların Hesabı

Emekli aylıkların hesabı konusunun üç bölüm halinde incelendiğini görüyoruz.

08.05.2008 öncesi işlem yaptıranların yeni bir ek borçlanma yapılmaz ise aylık hesabının seçilen ve ödenen dönemde değişiklik yapılmadan hesap edileceği esas alınacağı belirtilmişti.

08.05.2008-01.09.2019 günler arası borçlanma yapıp aylık talebi 01.08.2019 günü öncesi yapılmış ise aylık hesabının borçlandığınız döneme göre hesap edilmesi gerektiği, 01.08.2019 günü öncesi borçlanma talebi yapıp aylık talep etmeyenlerin aylık hesabında ise ülkemizdeki sigortalılıktan geriye giderek emekli aylığınız dikkate alınacağı belirtilmişti.

Kısmi aylığın tam aylığa çıkarılması için ise öncelik hangi statüde yurtdışı borçlanma ve aylık bağlanacağına karar verileceği daha sonra da tamamlanması gereken sürenin ise BAĞ KUR yönüyle borçlandırılacağı ifade edilmiştir. Eksik sürenin tamamlanması işlemi ve aylık hesabında yurtdışı borçlanma gün aralığı olan en son tarihten geriye gidilerek hesap yapılacaktır denilmiştir. Almanya dışındaki 29 ülkeye ait sosyal güvenlik sözleşmelerindeki kısmi sözleşme aylığını Yurtdışı Sözleşmeler ve Emeklilik Daire Başkanlığı yapar. Yurtdışı borçlanma işlemini ise kısmi aylığı tamamı çıkarma prosedürünü ise SGK İl veya SGİM yapacak şekilde düzenleme yapıldığını görüyoruz. İsviçre ve memurların yurtdışı borçlanma ile tam aylığa çıkarma tahakkuklarını ise Ankara’da bulunan Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün görevleri arasında sayıldığını anlıyoruz .  

Müjde!!!

Özetle aylık hesabında emekli aylığının düşmesi neden olan bir yöntemin geliştirildiği görülmekte idi. 29.11.2019 gün ve 21 nolu Genelge sessiz çoğunluğun sesine yetişti ve aylıkları düşüren maddeleri iptal edip aylıkların borçlanılan yıllara göre hesap edilmesine imkan getirdi.

Yurtdışı Borçlanmasında Fazla Para Ödemek Aylığı Çok Artırır Mı?

Avrupalı Türklerin yurtdışı borçlanmasında  yeni yöntem ve uygulamaya girildiğinden BAĞ KUR üzerinden bağlanacak düşük aylığı artırmanın yolu ödenecek günlük bedeli basamak ve kazanç yöntemine göre imkanınıza göre artırmaktır. Burada esas olan kişinin borçlanacağı döneme bağlı olarak ödenecek günlük kazancı yıllara göre değiştirmektir. Geleceğe güvenle bakabilmek için kişisel olarak ayrıntılı bir hesap yaptıktan sonra SGK Kurumuna başvuru yapmanız gerekir. BAĞ KUR açısından aylığınızı artırma imkanını görmekteyiz. Mutlaka işlem öncesi iyi bir araştırma ve hesaplama yaptırmak yararınıza olacaktır.

Avrupalı Türklerin yurtdışı borçlanması sırasında ödenmesi gereken miktara 10.000-20.000 TL ödeyiniz ve 600 TL artış sağlarız şeklindeki yanlış bilgilendirme yaygın bir uygulamadır. Amaç sanki ayıkları çok yükselttiği ve yüksek aylığı bağlattırdığı intiba vererek vatandaşın yanlış yönlendirilmesi de doğru değil. Şöyle ki, aylık bağlama oranları ve hesaplama yöntemine bakıldığında emekli aylıklarında cuzi de olsa bir artış olur yani 27.000 TL yerine 54.000TL iki kat ödendiğinde  ancak artış 33,00 TL civarı olur.