$USD
EURO
ALTIN

Sirbistan’ın son yol kararları 27 Mayıs 2020

Sirbistan’ın son yol kararları

Yeni Posta Haber Merkezi

Türkiye Cumhuriyeti Belgrad Büyükelçiliği 14 Mayıs 2020’de yayınladığı bültende Sırbistan’ın ülkesinden geçişlerde almış oldu kararları duyurmuştu. Tatil döneminin yaklaşmasıyla kara yoluyla izine gitmeyi düşünenleri üzen tedbirlerden sonra, Sırbistan aldığı yeni bir kararla izin planlayaların yüreğine su serpti.

Türkiye Cumhuriyeti Belgrad Büyükelçiliği’nin 14 Mayıs 2020’de yaptığı duyuru:

„Değerli Vatandaşlarımız,

Sırbistan Resmî Gazetesi’nde yayımlanan, yabancı şahısların Sırbistan’a girişlerinde aranacak şartlara ve uygulamalara ilişkin bazı kararlar aşağıda sunulmuştur.
Bulaşıcı hastalıkların önlenmesi amacıyla, aşağıda belirtilen şartlarla, yabancıların Sırbistan’a girişlerine izin verilecektir:
– Gelmiş oldukları veya Sırbistan’a giriş yaptıkları ülkenin yetkilendirilmiş ulusal tanı laboratuarlarınca düzenlenen ve son 72 saat içinde yapılan SARS-CoV-2 virüs taşınmadığına dair negatif PCR test sonucu ibraz eden, ikamet izni ya da transit geçiş izni bulunan yabancılar.

(Sırbistan’dan transit geçiş izinleri Sağlık Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve İnşaat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı temsilcileri tarafından oluşturulan Hükümet Çalışma Grubu tarafından verilmektedir).
(Sırbistan’a girişine izin verilen şahısların Sırbistan Cumhuriyeti’nden transit geçişlerine ya da Sırbistan’da konaklamalarına dair koşullar bahse konu Hükümet Çalışma Grubu tarafından belirlenecektir.)
Covid-19’un Sırbistan’a getirilmesinin ve yayılmasının önlenmesi, ayrıcasalgının bastırılması amacıyla Sırbistan‘a giren Sırbistan Cumhuriyeti vatandaşları ve süreli ya da süresiz ikamet izni hamili yabancılar için 14 gün süreyle tıbbi gözetim (ev karantinası) önlemi uygulanacaktır. Epidemiyolojik duruma ve yapılacak risk değerlendirmesine göre, ilgili Bakan tarafından farklı tıbbi gözetim önlemleri de belirlenebilir.
Sırbistan Cumhuriyeti’ne geldikleri ya da giriş yaptıkları ülkenin yetkilendirilmiş ulusal tanı laboratuarlarınca düzenlenmiş olan ve son 72 saat içinde yapılan SARS-CoV-2 virüsü taşımadıklarına dair negatif PCR test sonucu ibraz edenler ve (Covid-19’a ilişkin herhangi bir
semptom göstermemeleri şartıyla) yurtdışında 72 saatten az kalanlar, SARS-CoV-2 virüsünün sebep olduğu akut solunum hastalığına karşı 14 gün süreyle tıbbi gözetim önlemi (ev karantinası) uygulanmadan Sırbistan Cumhuriyeti’ne girebileceklerdir.“

Türkiye Cumhuriyeti Belgrad Büyükelçiliği’nin 23 Mayıs 2020’de yaptığı duyuruyla izine gitmek isteyenlerin yüreğine su serpen diğer duyurusu:

„Değerli vatandaşlarımız,

Sırbistan’a gelecek tüm yabancılar için tüm sınır kapılarının yeniden açıldığı, girişte COVID-19 taşınmadığına dair test sonucu gösterme, sonrasında karantinaya alınma uygulamasının kaldırıldığı duyurulmuştu.
Sırbistan Hükümeti tarafından alınan kararların ayrıntıları aşağıda sunulmuştur:
Yabancıların Sırbistan’a giriş yapmaları için özel izin alınmasına artık gerek bulunmamaktadır.
Sırbistan’daki olağanüstü hal döneminde geçici ikamet izinlerinin süresi dolan ve Sırbistan dışında bulunan yabancıların en geç 1 Temmuz 2020 tarihine kadar Sırbistan’a giriş yapmalarına izin verilecek olup, bu kişilerin giriş yaptıkları tarihten itibaren 30 gün içinde ikamet izinlerinin süresini uzatmak amacıyla başvuruda bulunmaları gerekmektedir. Bu kategorideki yabancıların, süresi dolan geçici ikamet izinleri, Sırbistan’a girdikleri andan itibaren, geçici ikamet izin süresinin uzatılmasına ilişkin başvuru süreci tamamlanıncaya kadar, geçerli sayılacaktır.
Pasaport kontrolü sırasında salgının yayılmasının önlenmesi için uyulması gereken tedbirler hakkında Sırpça ve İngilizce yazılı bilgi verilecektir.
Halihazırda 14 günlük ev karantinası devam edenlerin bu yükümlülükleri sona ermiştir.“