$USD
EURO
ALTIN

TGD 12. GENEL KURULU YAPILDI 6 Temmuz 2019

TGD 12. GENEL KURULU YAPILDI

Berlin – Ahmet Birinci

Almanya Türk Toplumu (Türkische Gemeinde in Deutschland) 12. Genel Kurulu, 14-15-16 Haziran tarihlerinde Berlin’de gerçekleştirildi. Almanya’da faaliyet gösteren birçok derneğin çatı kuruluşu olan TGD, üyelerini toplumsal gelişmeler ve değişmeler hakkında bilgilendirerek ortak hedefleri belirlemektedir. Yaklaşık çeyrek asır önce Hamburg’da doğan TGD, eyalet federasyonları, diğer dernekler ve federasyonlarını bünyesinde bulunduruyor. TGD’nin kurucu başkanı Prof. Dr. Hakkı Keskin’dir. 

Almanya’da gündemi takip eden, oluşan sorunları çözüm yerlerine taşıyan ve takip ederek sonuçlandıran TGD, hazırladığı eğitim projeleriyle toplumumuzu bilgilendiriyor ve yaşamı kolaylaştırıyor. Almanya’nın uzak şehirlerinden gelerek toplumuna gönüllü olarak hizmet etmek isteyen delegeler, Berlin’de buluşarak, ilk gün tanıştılar ve bilgi alışverişinde bulundular.

TGD Genel Kurulunun başlaması için, delege sayısının yeterli olduğu anlaşıldıktan sonra divan heyeti seçilerek, gündem oylamaya sunuldu. Gündem ittifakla kabul edildi. Genel Kurul başlamadan önce, ebediyete göç eden TGD üyeleri için bir dakikalık saygı duruşu gerçekleştirildi. Emeği geçenleri hatırlamak, önem ve  değer taşıyan bir vefa örneğiydi. Almanya Türk Toplumu, misafirlerini muhteşem bir ses ve anlam yüklü halk türküleriyle karşıladı. Petra Nachtmanova ve Ceyhun Kaya, güzel türkülerin  ardından Genel Kurul tarafından dakikalarca alkışlandılar.

TGD’nin 11. Genel Kurulunda seçilen Yönetim Kurulu Başkanı Gökay Sofuoğlu ve Eş Başkan Sayın Atila Karabörklü, katılımcıları selamladılar ve icra ettikleri dönem hakkında  bilgi verdiler. Daha sonra konuşanlar ise: Uyum Senatörü İş ve Sosyal Dairesinden Elke Breitenbach selamlama konuşması yaptı. Almanya Türk Toplumu’nun hazırladığı ‘Güçlü Bir Ses’ adlı film gösterisi sunuldu.

Siyasin temsilcilerin konuşmaları ise: İçişleri Bakanlığında görevli Parlamenter Sekreter Stephan Mayer, Dışişleri Bakanlığında Avrupa’dan sorumlu Michaael Roth, Almanya Meclisi Başkan Vekili Petra Pau, 90/Yeşiller Meclis Grup Başkanı Dr.Anton Hofreiter, Alman Meclisi FDP Milletvekili Grigorios Aggelidis.

ÖDÜL ALAN KİŞİLER

Saraya Gomes, Eoto derneğinden, aynı zamanda Eğitim Gençlik ve Aile Dairesinden Dışlanmaya Karşı Sorumlu Senatör. Ödülü veren Prof Zülfükar Çetin. Diğer bir ödülde Dr.h.c.Charlotte Knobloch, İsrail Münih Kültür Cemiyeti Başkanı, ödülünü Romani Rose Alman Sinti ve Roma dernekleri Başkanı verdi. Üçüncü ödül ise, yazar, sanatçı ve şair Feridun Zaimoğlu’na, Almanya Türk Toplumu Başkan Vekili Cebel Küçükkaraca tarafından verildi. Daha sonra Yıldıray Cengiz’in film gösterisi yapıldı.

Genel Kurul’un gündem maddelerine geçilerek, 11. Dönem Yönetim Kurulu çalışma raporu, Mali raporu, Mali Denetleme Kurulu raporu sunularak,  görüş, öneri ve eleştirilere açıldı. Raporların okunmasından sonra, 11. Dönem Yönetim Kurulu, Genel Kurulun onayına sunuldu. Genel Kurul, oy çokluğu ile 11. Dönem Yönetim Kurulunu ittifakla akladı. Diğer bir gündem maddesi olan tüzük değişikliklerinin görüşülmesine geçildi. Değişecek olan tüzük maddelerinin eski ve yeni şekli, Yasemin Jesse ve Ahmet Güneş tarafından okundu. Divan heyeti tarafından, Genel Kurul’a görüş, öneri ve itirazlar sorulup değerlendirildikten sonra, Genel Kurulun onayına sunuldu. Oylama sonuçları sayılarak  tutanaklara işlendiği gözlemlenmiştir.

TGD 12. Dönem Yönetim Kurulunu oluşturmak için adaylar tespit edilerek, hazırda bulunan Genel Kurulun onayına sunulmuştur.

TGD’nin 12. Dönem seçim sonucunda, Genel Başkanlığa, Gökay Sofuoğlu ve Atila Karabörklü seçildi. Başkan yardımcılarına ise: Cansu Zeren, Cebel Küçükkaraca, Aslıhan Yeşilkaya, Yasemin Jesse, Bilge Yörenç, Serhat Ulusoy ve Ahmet Güneş getirildi.

Gökay Sofuoğlu seçimden sonra yaptığı açıklamada, ‘Kadınların çok olduğu ve daha genç bir yönetim ve yürütme kuruluna sahip olmanın mutluluğunu yaşıyoruz’ dedi.

YÖNETİM KURULU ÜYELİKLERİNE SEÇİLENLER

Oğuz Han Hazneci, Ceren Uyar, Fatma Demircan, Efe Ural, M. Esad Şahin, Özge Uslu, Şeref Çağlar, Ufuk Güldü, Hülya Coşkun, Yücel Tuna, Yüksel Turfan, Emine Şahin, Yücel Yıldız, Ahmet     Sağır, Ufuk Güngör, Handan            Anapa.

DENETİM KURULU’NA SEÇİLENLER

Denetim Kurulu’na Helin Brenner, Tufan Kıroğlu, Sevim Yılmaz seçildiler. Dilekler bölümünde, Türkçe derslerine değinen öğretmenlerimiz ve delegeler konuşmalar yaptı. Salonda stant açan Türkçe öğretmeni Ahmet Karadeniz, dergiler ve diğer materyalleri tanıttı. Bahattin Gemici öğretmen yayımladığı kitapları sergiledi. Üç gün süren TGD Genel Kurulu 2 yıl görev yapacak yöneticilerini seçmiş oldular. Gönüllülük esasına dayanan TGD’nin Yönetim Kuruluna talip olan gençleri görmek delegelerin umutlarını artırmıştır.

Türkiye ve Uyum Araştırmaları Merkezi Vakfı Direktörü Prof. Dr. Hacı Halil Uslucan’ın slayt gösterileriyle genel bilgileri içeren bir sunum hazırlayarak katılımcılara önemli bilgiler verdi.

Almanya’nın uzak şehirlerinden, Münih ve Kiel’den gelen delegeler TGD’nin geleceği için umut verici oldu. Özellikle gençler TGD’ye ilgi göstermesi de ayrıca sevindirici bir olaydır. Almanca ve Türkçe olarak hazırlanan çalışma raporu, kalıcılığı ve geleceğe yön vereceğinden önem taşımaktadır.

GÖZLEMLER, ÖNERİLER TEMENNİLER

“Genel Kurulun yapıldığı salonda bayrakların asılış biçiminin yanlışlığı salondakilerin dikkatinden kaçmadı. Alman bayrağının usulüne uygun şekilde asılmayışı genel kurula katılan bazı delegeler tarafından hatırlatılınca hata düzeltildi.

TGD  çatısı altında bulunan her dernek TGD’nin Genel Kuruluna temsilci göndermediği katılımcı sayısından anlaşılmaktadır. Oysa TGD çok önemli bir kuruluştur ve toplumumuz için büyük önem taşımaktadır. Birçok başarılı projeleri gerçekleştirerek toplumumuz katkılar sağlamıştır.

Türk toplumunun en büyük sivil toplum kuruluşu olan TGD’nin Genel Kurulu’na, Türk siyasetçiler ve Milletvekilleri neden katılmamıştır? Ayrıca Konsolosluk temsilcileri, ya da Eğitim Ataşeleri hiçbiri katılamayacak olsa, Berlin Müşavirliği misafir olarak katılmalıydı. Görüştüğümüz yetkililer, katılmalarının sakıncalarından bahsettiler. Oysa misafir olarak katılmada bir sakınca olmasa gerek. TGD’nin değişik eyaletlerdeki temsilcileri, eyaletlerine has sorunları Genel Kurulda raporlayarak bilgi alışverişinde görüşebilirlerdi.

Çok önemli bir husus olan “anadili”  dersleri hakkında bir rapor sunulmalıydı. TGD, Türkçe derslerinin artırılması için çözüm planları hazırlanmasını önermeliydi.