$USD
EURO
ALTIN

TÜRK ULUSUNUN „ATA“ SI VAR 10 Kasım 2015

Büyük Türkiye Cumhuriyeti´ni kurarken öncülük ettiği „Milli Mücadele“ hareketi ile milletimizin esarete asla boyun eğmeyeceğini bütün dünyaya göstermiştir.

Fikirlerini herzamankinden daha fazla anlamaya ihtiyaç duyduğumuz Türk ulusunun „ATA“ sı, sadece Türk milletinin lideri olarak kalmamış, görüş, söylem ve düşünceleri ile tüm dünyaya örnek ve evrensel hareketliliğin öncüsü olmuştur.

Türk ulusunun „ATA“ sı, “Muasır Medeniyet” hedefine ilim ve teknolojinin ışığında, ancak devleti ve milletiyle bütünleşmiş, ekonomik gelişmesini sağlamış,demokratik gelişimini tamamlamış, insan hak ve özgürlüklerini gerçekleştirmiş bir Türkiye ile ulaşılabileceğini kaydetmiştir.

Aynı zamanda kurduğu ulus devletle birlikte, bir ulus olarak, bir toplum olarak, bir devlet olarak çağdaşlık demokrasi laiklik, özgürlük ve insan hakları gibi değerler temelinde ülkeyi uygarlık yarışında ileriye götürecek kavramların ulusal değerler olarak benimsenmesi ve kurumsallaşması için bir uygarlık mücadelesi başlatmıştır.

Unutulmamalı ki, gelişen dünya şartları ve küreselleşme de, ulusal birlik ve gelişmecilik anlayışını yok etmemiş, tam tersine bunun önemini daha da artırmıştır.

Türk ulusunun “ATA” sı..

Çocuklarımıza miras bırakabileceğimiz “Cumhuriyet”´i bizlere armağan ettiğin için sana minnettarız…

Her milletin sahip olamayacağı bir kahramana sahip oldugumuz için gururluyuz…

Fikirlerinin izindeyiz…

Devrimlerini unutmayacağız, unutturmayacağız.

Ruhun şad olsun.

Güven TOYMAZ