$USD
EURO
ALTIN

TÜRKÇE dersleri destek bekliyor 26 Mayıs 2019

TÜRKÇE  DERSLERİ DESTEK BEKLİYOR

Dortmund – Ahmet Birinci

FÖTEV e.V. (Kuzey Ren Vestfalya Veli Dernekleri Federasyonu) Anadili kampanyasını kurulduğu günden buyana devam ettiriyor. FÖTEV’in anadili çalışmaları hakkında bilgilendirme yaparak bir basın açıklamasıyla kamuoyuna seslendi.

ANADİLİ DERSİNE 1500 KİŞİ KATILDI                                                                                                          

„Değerli velilerimiz, değerli STK yöneticileri, malumunuzdur ki, 2018 yılının Ekim ayında KRV hükümeti anadili dersi kadrolarının sayısını 50 kadro ile artırmıştır. Bunun üzerine KRV Veli Dernekleri Federasyonu öncülüğünde, değişik STK’ların ve bölgemizdeki Eğitim Ataşeliklerinin desteğiyle eyalet bazında geniş bir kampanya yürüttük. Netice itibarıyla özellikle Arnsberg ve Düsseldorf valilikleri bölgelerinde anadili dersine kayıtlarda kayda değer bir artış gözlemlenmiştir. Duisburg bölgesinde bu sayı 1500’ü de aşmıştır.

Ve nihayet Mayıs ayı içinde anadili dersi kadro ilanları ilgili valilik bölgelerinin internet sayfalarında yayınlanmıştır. Toplam 35 kadro ilanının içinde yalnızca 4 Türkçe dersi ilanı vardır. Bazı bölgelerde hiç Türkçe kadrosu ilanı yoktur. Yani açılan kadroların sadece % 11’i Türkçe için ayrılmış bulunuyor; oysa tüm göçmen çocukları arasında türklerin oranı % 50.
Bu dağılım her ne kadar ilgili Eğitim Müdürlüklerinin istek ve taleplerine göre olmuşsa da, hem Bakanlığın geçen yıl süresince Türk STK‘larına çeşitli toplantılarda sözlü ve yazılı olarak vermiş olduğu sözlerle çelişmektedir, hem de KRV eyaletinde gerçek talep ve dil grupları yoğunluğunu yansıtmamaktadır.

Son olarak Gelsenkirchen’de düzenlenen ‚Türkçe Derslerinin 50. Yılı‘ etkinliğinde Türkçe’ye yönelik talebin yanıtsız kalmayacağı sözü verilmiş ve velilerin eğitim sistemi içinde hak aramaları gereği vurgulanmıştır.

Bu nedenle KRV Türk Veli Dernekleri Federasyonu olarak 12.05.2019 itibariyle Okul Bakanı Sayın Gebauer’e ve anadili derslerinden sorumlu müsteşar yardımcısı Sayın Blasberg-Bense’ye  endişelerimizi dile getiren bir yazı yazdık ve gerek elekronik posta gerekse yazılı posta ile endişelerimizle birlikte açılan kadroların durdurulmasını talep ettik. Aynı gün (Pazar) içinde Sayın Blasberg-Bense olay karşısında kendisinin de şaşkın kaldığını ve durumu anlamadığını bu nedenle de bölge valiliklerine genelge yollayıp ilanların tedbiren durdurulmasını isteyeceğeni belirtmiştir. Aynı zamanda bakanlık tarafından valiliklerden il eğitim müdürlüklerine ulaşan taleplerin dökümü istenecektir. Konu ile ilgili  bir yuvarlak masa toplantısı talebinde bulunulmuştur. Ayrıca ilanların gerçek dil grupları dağılımına göre yeniden gözden geçirilmesi ve ilanların bu doğrultuda tekrarlanması istenenecektir. Bu nedenle Mayıs ayının sonuna kadar Türkçe dersi talebinde bulunan velilerin yazılı olarak taleplerini dillendirmeye devam etmeleri son derece önemlidir. Tüm STK’ların özellikle de veli derneklerinin ve öğretmen derneklerinin yılmadan süreci takip edip devamını getirmesi önemlidir.

Saygılarımızla

Dr. Aysun Aydemir, Dr. Ali Sak”