$USD
EURO
ALTIN

Yurtdışı borçlanma işlemlerinde erteleme talebi 26 Mart 2020

Yurtdışı borçlanma işlemlerinde erteleme talebi

Bilindiği üzere Çin’in Vuhan kentinden tüm dünyaya yayılan Corona Virüs, salgının görüldüğü ülkelerde olağanüstü önlemler alınması sonucunu doğurmuş, özellikle Avrupa’nın birçok ülkesinde kamu işlemlerinin durdurulması, birçok işletmenin kapatılması ve nihayetinde sokağa çıkma yasağı uygulamaları getirilmiş bulunmaktadır.

Diyeceksiniz ki, siz de mi bu konuda açıklama yapacaksınız? Hayır! Amacım bu virüsün nedeni, nasılı ya da korunma yöntemleri değil. Tamamen bu salgın ve alınan önlemler neticesinde sosyal yaşamı etkilemesi, özellikle Sosyal Güvenlik Kurumu ile olan borçlanma ilişkinize yarattığı olumsuz durumu öne çıkartmak ve yetkili kurumların diğer mali konularda yükümlünün ve borçlunun yükümlülüğüne ya da borcuna getirilen kolaylıkların borçlanma işlemlerinde de getirilmesini sağlamaktır.

Yukarıda yazdıklarıma açıklık getirmek gerekir ise;

01.08.2019 tarihinden bu yana vatandaşlarımız 3201 Sayılı Kanunda getirilen değişikliklerden, her yıl borçlanma bedellerine gelen artıştan etkilenmemek için 01.08.2019 tarihinden önce ya da, 01.01.2020 tarihinden önce yurtdışı borçlanması, askerlik borçlanması ve doğum borçlanması talebinde bulundular. Ya da, yersiz ödeme sonucunda geri ödenecek aylıkları için SGK tarafından kendilerine bir ödeme planı hazırlandı ve bu borçlanmalarına ve ödeme planlarına yönelik ödemeler tam da virüs nedeni ile önlem alınan tarih aralığına denk geldi. Yurtdışında birçok banka virüs nedeni ile kapandı ya da işlemlerini asgari düzeye çekti. Özellikle yurtdışındaki Türk Bankaları işlemlerini bulunduğu ülkenin önlemlerine göre yeniden düzenledi.

İşlemler aksadı.

Sokağa çıkma yasağından dolayı bakaya gidilemedi.

Borçlanma bedelleri ödenememesinden dolayı borçlanma işlemleri iptal edilebilecek ya da edilen birçok vatandaşımız mağdur olmuş durumda.

Biz de sizler için Sosyal Güvenlik Kurumu Yönetim Kurulunun 2015/466 Sayılı Kararına istinaden 04.02.2016 tarihinde 2016/1 sayılı Genel Yazısı ile “Şırnak ve Hakkari illerinin tamamında. Siirt ilinin Eruh ilçesinde. Mardin ilinin Nusaybin. Derik ve Dargeçit ilçelerinde. Muş ilinin Varto ilçesinde. Diyarbakır ilinin Sur ve Silvan ilçelerinde ikamet eden ve bu anılan yerlerde buluna Sosyal Güvenlik İl Müdürlükleri ve Merkez Müdürlükleri ile şahıs, tüzel kişi ve işletmelerin borç ve belge yükümlülüklerinin ertelenmesi konusunda düzenleme getirilmiş,

Hatta “C-Yurtdışı Sözleşmeler ve Emeklilik İşlemleri” başlığı altında

“3201 sayılı Yurtdışında Çalışan Türk Vatandaşlarının Yurtdışında Geçen Sürelerinin Sosyal Güvenlikleri Bakımından Değerlendirilmesi Hakkında Kanunun 4 üncü maddesinde tahakkuk ettirilen borç tutarının, tebliğ edildiği tarihten itibaren üç ay içerisinde ödeneceği öngörülmüştür.

08.06.2011 tarihli 2011/48 sayılı Genelgenin İkinci bölümünün “1.4 Yazılı istekte bulunmak” başlığı altında “Borçlanma için belgelendirme ve tahakkuk eden borcun üç ay içinde ödenme mecburiyeti dikkate alındığında. Kurumun yazılı bildirisine rağmen eksik bilgi, beyan ve belgelerini üç ay içinde ibraz etmeyenlerin borçlanma işlemleri durdurularak. borçlanmanın geçersiz olduğu başvuru sahibine yazılı olarak bildirilecektir. Bu durumda olanların borçlanma işlemleri alınacak yeni bir Yurtdışı Hizmet Borçlanma Talep Dilekçesine göre sonuçlandırılacaktır. Söz konusu üç aylık sürenin belirlenmesinde ilgili yazının Kurumdan çıkış tarihi esas alınacaktır.” hükmü yer almaktadır.

Yukarıdaki hükümler ile söz konusu Yönetim Kurulu Kararı gereğince. 3201 sayılı Kanuna göre yurtdışı sürelerini borçlanma talebinde bulunup, adı geçen il ve ilçelerde ikamet edenlerden:

– Kurumumuzca talep edilen eksik bilgi, beyan ve belgeleri üç aylık Kurumumuza ibraz etme süresi 1 Aralık 2015- 29 Şubat 2016 tarihleri arasında dolanların, eksik bilgi, beyan ve belgelerinin Kurumumuza ibraz etme süresi 31 Mayıs 2016,

Tebliğ edilmiş borç tutarının üç aylık ödeme süresi 1 Aralık 2015- 29 Şubat 2016 tarihleri arasında dolanların, borç tutarını ödeme süresi ise 31 Ağustos 2016 tarihine kadar (bu tarihler dahil) uzatılacak ve bu süreler içerisinde yapılan ödemeler ve gönderilen belgeler süresi içerisinde gerçekleştirilmiş işlem olarak kabul edilecektir.” denilmiştir.

Bu erteleme işlemi belirtilen illerde ve ilçelerde olağan üstü bir tedbirin sonucunda getirilmiş olup, tüm dünyayı etkisi altına alan ve tüm ülkeleri de olağan üstü önlemler almaya zorlayan bir olay sonucunda da aynı erteleme işlemelerinin bir an önce Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından alınarak özellikle Türkiye ile geçici olarak tedbiren bağları kopartılmış vatandaşlarımızı rahatlatması gerekmektedir.

Bir diğer konuda  yurtdışı borçlanma da eksik belgeleri 3 ay içinde göndermek zorunda olan Avrupalı Türkler için, 01.08.2019 günü öncesi borçlanma başvurusunda bulunanların işlemlerinin tamamanabilmesi için eksik belgeleri 3 ay içinde SGK Kurumuna ulaştırılması gerekiyor. Aksi taktirde borçlanmaları geçersiz sayılacak. Aynı gerekçeler nedeniyle belge tamamlamada 3 ay ilave ertelemenin gelmesi faydalı olacaktır.

Özetle mücbir bir nedenden dolayı yurtdışı, askerlik ve doğum borçlanması ile belge eksikliği giderme konusunda SGK Kurumu Yönetim Kurulu bir karar almasında zorunluluk bulunmaktadır.

Türkiye olarak sayısız badireler atlattık. Türkiye Cumhuriyeti Devleti böylesi hiç istenmeyen durumlarda her zaman vatandaşının yanında olmuş, Sosyal Devlet olma anlayışı tüm dünyaya örnek olmuştur. Bu konu da gerekli yerlere doğru bir şekilde ulaştırılır ise Türkiye Cumhuriyeti Devleti mağduriyetin önüne geçecektir.