$USD
EURO
ALTIN

YURTDIŞI BORÇLANMASINA ZAM GELİYOR

18 Aralık 2013 - 00:44

2013 Yılının bitimine az bir süre kala  yurtdışı  borçlanma yapmak isteyen Avrupalı Türkler için zamsız  borçlanma süreleri 31 Aralık 2013 günü sona ermekte. Sadece yurtdışı borçlanma değil askerlik ve doğum borçlanma yapmak için son günler. 31/12/2013 Tarihine kadar borçlanma yapmak isteyen Avrupalı Türkler taleplerini son gün olan 31 Aralık 2013 günü APS dediğimiz veya iadeli […]

YURTDIŞI BORÇLANMASINA ZAM GELİYOR
ch

2013 Yılının bitimine az bir süre kala  yurtdışı  borçlanma yapmak isteyen Avrupalı Türkler için zamsız  borçlanma süreleri 31 Aralık 2013 günü sona ermekte. Sadece yurtdışı borçlanma değil askerlik ve doğum borçlanma yapmak için son günler.

31/12/2013 Tarihine kadar borçlanma yapmak isteyen Avrupalı Türkler taleplerini son gün olan 31 Aralık 2013 günü APS dediğimiz veya iadeli taahhütlü denilen yöntemle postaya verdiklerinde postaya veriş tarihi esas alınacaktır.Avrupalı Türkler  SGK İl yada SGM müracaat etmeleri halinde yürürlükteki mevcut günlük borçlanma bedeli üzerinden borçlanma yapacaklardır.Şayet devlet memuru iken istifa edip yurtdışına gitmiş iseniz Yurtdışı Hizmetler Daire Başkanlığına başvurularını gönderecektir. İkili sosyal güvenlik sözleşmesine göre kısmi aylığını tama çıkarmak için yurtdışı borçlanma yapacak olanlar (Almanya hariç) yine Yurtdışı Hizmetler Daire Başkanlığına taleplerini göndermeleri yerinde olacaktır. Bilindiği üzere,

01/07/2013 -31/12/2013 Tarihleri arasında;

Günlük kazanç alt sınırı: 34,05 TL

Günlük kazanç üst sınırı: 221,33 TL

Yazılı Müracaat Ve Formül

“Borçlanma Talep Dilekçesi” ile beyanda bulundukları prime esas kazanç üzerinden, prime esas kazanç beyanında bulunulmaması halinde ise borçlanma tutarı, asgari günlük kazanç tutarı üzerinden hesaplanmaktadır.Prime esas günlük kazanç alt sınırı asgari ücretin otuzda biri, üst sınırı ise prime esas günlük kazanç alt sınırının altı buçuk katıdır. Borçlanma tutarı (Borç Tutarı = Belirlenen Günlük Kazanç x % 32 x Borçlanılacak Gün Sayısı) formülüne göre hesaplanmaktadır

Doğum ve Askerlik Borçlanma Şekliniz

Yurtdışına gitmeden önce SSK kapsamında çalışıp çocuk dünyaya getirmiş iseniz veya  yurtdışı sonrası tekrar ülkemize gelip 4-a yönüyle çalışarak çocuk dünyaya getirdiniz ise  SSK kapsamındaki sigortalı kadının, iki defaya mahsus olmak üzere doğum tarihinden sonra iki yıllık süreyi geçmemek kaydıyla hizmet akdine istinaden işyerinde çalışmaması ve çocuğunun yaşaması şartıyla talepte bulunabilirsiniz. Staj sonrası çocuk dünyaya gelmiş ve SSK yönüyle borçlanma yapmışsanız eksik sürelerinizle ilgili olarak doğum borçlanması yapabilirsiniz

Askerlik Süreleri

Er veya erbaş olarak silâh altında veya yedek subay okulunda geçen sürelerinizi Avrupalı Türkler olarak borçlanabilirsiniz. Askerlik borçlanması hem prim gün sayınızı tamamlamaya hem de sigortalılıktan önce askerlik yapmışsanız emekli yaşınızı erkene çekmiş olursunuz.

Doktora Süresi

Sigortalı olmaksızın doktora öğrenimi veya tıpta uzmanlık için yurt içinde veya yurt dışında geçirdiğiniz normaldoktora veya uzmanlık öğrenim sürelerini borçlanmanız mümkündür

1416 Sayılı Kanuna Göre Yurtdışında Okuyan Öğrencilerin Yurtdışı Öğrenim Süreleri

Sigortalı olmaksızın, 8/4/1929 tarihli ve 1416 sayılı Ecnebi Memleketlere Gönderilecek Talebe Hakkında Kanuna göre yurt dışına gönderilen ve öğrenimini başarıyla tamamlayarak yurda dönenlerden yükümlü bulunduğu mecburi hizmet süresini tamamlamış olanların, yurt dışında resmî öğrenci olarak geçirmiş oldukları öğrenim sürelerinin 18 yaşının tamamlanmasından sonraki döneme ait olan kısmı, kendilerinin veya hak sahiplerinin yazılı talepte bulunmaları ve talep tarihine göre belirlenen prime esas günlük kazanç alt ve üst sınırları arasında olmak üzere, kendilerince belirlenecek primlerini borcun tebliği

borçlandırılabilir.Avrupalı Türklerin  yurtdışı öğrenim süreleri ile ilgili olarak borçlanılan süreleri sigortalılıklarına sayılır.

Askerlik ve Doğum Borçlanma Bedeli  Üç Ay İçinde Ödenir

Askerlik ,doğum ,doktora ve yurtdışı öğrenim süreleri için borçlanma bedeli bir ay içinde ödenmeli.Bir ay içinde ödenmeyen borçlanmalar için ise yeni başvuru şartı aranır. Primi ödenmeyen borçlanma sürelerihizmetten sayılmaz.

Yurtdışı Sürelerinin Borçlanılması:

3201 Sayılı Kanununa göre borçlanma yapmak isteyen Avrupalı Türkler SGK Kurumuna bağlı Yurtdışı Hizmetler Daire Başkanlığı veya SGK İl Md/ Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüklerine başvuru yaptıkları taktirde  kazançlı çıkacaklardır.Tahakkuk cetveli geldikten sonra3 ay içinde borç ödemenizi yapmanız gerekir. Ödenmediği taktirde yeni başvuru hakkı vardır ancak zamlı borç bedeli talebiniz üzerine sizlere gönderilir.

Borçlanmalar Sigortalılık Süresini Geriye Çeker

5510 Sayılı Kanun  ve 3201 Sayılı Kanuna göre tespit edilen sigortalılığın başlangıç tarihinden önceki süreler için borçlandırılma halinde,sigortalılığın başlangıç tarihi, borçlandırılan gün sayısı kadar geriye götürülür.

Yurtdışı ve Türkiye’de Borçlanma Başvurunuz Nasıl Olmalı

SizAvrupalıTürklerinborçlanmayaesasgünlükkazancınızıntespitinde, adipostaveyakargoilegönderilenveya SGK doğrudanverilenborçlanmadilekçesinin SGK  Kurumukayıtlarınaintikalettiğitarih, iadelitaahhütlüveyaacelepostaservisiolarakgönderilenlerdeisepostayaverdiğiniztarihesasalınmaktadır.Buradan da anlaşılacağaüzerehakkaybınauüramamakiçiniadelitaahhütlükarşlılığıolanpostaylagönderdiğinizdepostayaveriştarihiesasalınıpzamsızborçlanmatahakkukcetveligelmişolur.

Borç Tahakkuk Cetveli Ödeme Süreniz

Tahakkukettirilenborçtutarı, sizlereiadelitaahhütlüolaraktebliğedilip, PTT alındısınınsizlereteslimedildiğitarihborcuntebliğtarihiolacaktır. Hesaplananborç, tebliğtarihindenitibarenbir ay içerisindesigortalıveyahaksahipleritarafındanSGK Kurumunaya da SGK Kurumununanlaşmalıolduğubankalaraödenecektir. Yurtdışıborçlanmabedeliüç ayiçindediğerborçlanmalarbir ay içindeödenmekzorundadır.Zamanındaödemediğinizborçlanmalarisegeçerlisayılmaz. Sigortalılık borçlanması ile aylık bağlanmasına hak kazanılması durumunda, ilgililere borcun ödendiği tarihi takip eden ay başından itibaren aylık bağlanır.

Sonuç olarak 31/12/2013 tarihine kadar yurtdışı, askerlik ve doğum  borçlanma yapmak isteyen siz Avrupalı Türklerin

İlginizi ÇekebilirX

BENZER HABERLER

FACEBOOK YORUMLARI

YORUMLAR

    Yorum yapabilmek için giriş yapmalısınız.


    0 YORUM