$USD
EURO
ALTIN

Yurtdışından Borçlanarak Emeklilik Kaldırılmamalı!.. 15 Temmuz 2019

08 Temmuz 2019 günü Ak Parti’den 75 milletvekilinin imzalayarak, plan bütçe komisyonuna sunduğu ve bu komisyon tarafından kabul edilerek TBMM Genel Kurulu’na gönderilen “gelir vergisi kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkında kanun teklifi” başlıklı kanun teklifinin içeriğinde yer alan yurtdışında geçen sürelerin 3201 sayılı kanun kapsamında borçlanma yapmak suretiyle Türkiye’deki sigortasında değerlendirmek isteyen bizleri, yani “Yurtdışından Borçlanarak Emekli Olmayı” imkansız hale getiren girişim Avrupalı Türkleri çok ciddi etkiledi ve etkileyecek.

Bu nedenle CİMER’e yani Cumhurbaşkanına gönderilmek üzere hazırlanan mektubu ilginize sunuyoruz. Bu mektubu değiştirerek, yada uygun göreceğiniz şekliyle iktidar veya muhalefet partilerine göndererek bu yasanın bu şekliyle geçmesini mani olunuz. Bu yasa bu haliyle geçerse Avrupalı Türklerin anavatanla ilişkisi ciddi şekilde tahrip olacaktır.

Yeni Posta Gazetesi 15/07/2019 

……………………………………………………………………………

YURTDIŞINDAN BORÇLANARAK EMEKLİLİK KALDIRILMAMALI !..

Sayın Cumhurbaşkanım,

Bizler Avrupa’da yaşayan Avrupalı Türkleriz. Kimimiz Türk vatandaşı, kimimiz çifte vatandaş, kimimiz ise devlet teşvikiyle bakanlar kurulu izni ile bulunduğumuz ülke vatandaşlığına geçen Mavi Kart sahibiyiz. Hepimiz bugüne kadar uzak diyarladan Türk ekonomisine, tanıtımına, siyasetine ve her alanında destek verdik ve vermeye devam edeceğiz.

Amacımız sadece ülkemizin muasır medeniyetler seviyesine çıkmasıdır.

Anayasamızın C. Yabancı ülkelerde çalışan Türk vatandaşları MADDE 62– Devlet, yabancı ülkelerde çalışan Türk vatandaşlarının aile birliğinin, çocuklarının eğitiminin, kültürel ihtiyaçlarının ve sosyal güvenliklerinin sağlanması, anavatanla bağlarının korunması ve yurda dönüşlerinde yardımcı olunması için gereken tedbirleri alır.

Anayasamızın verdiği görev gereği devletimiz bizlere sosyal güvenlik hakkı vermekte.

Bosna Hersek’te 20 mayıs 2018 günü zatıâlinizin yapmış olduğu bir konuşmada yurtdışında yarı zamanlı çalışan vatandaşların Türkiye’de emekli olabileceğine dair açıklamanızın ardından bir hayli umutlanmış, beklenti içerisine girmiştik.

Ancak 08 Temmuz 2019 günü Ak Parti’den 75 milletvekilinin imzalayarak plan bütçe komisyonuna sunduğu ve komisyon tarafından kabul edilerek TBMM Genel Kurulu’na gönderilen “gelir vergisi kanunu ve bazı kanunlarda değişiklik yapılması hakkında kanun teklifi” başlıklı kanun teklifinin içeriğinde yer alan yurtdışında geçen sürelerin 3201 sayılı kanun kapsamında borçlanma yapmak suretiyle Türkiye’deki sigortasında değerlendirmek isteyen bizleri ciddi şekilde etkilemiş ve üzmüştür.

Kanun teklifi içeriğinde yer alan özellikle yurtdışı borçlanma bedelinin afaki bir şekilde artışı, borçlanılan sürelerin Bağ-Kur kapsamında değerlendirileceği ve bu suretle alınacak aylıkların ciddi anlamda düşeceği, emekli olma yaşının yükseldiğini görmekteyiz.

Ayrıca askerlik kanununda yapılan değişiklik ile çocuklarımızın ödediği askerlik bedeli 2 bin avrodan 5 bin 200 avroya çıkarılmıştır.

Bizler yurtdışında bulunduğumuz ülkelerde Türkiyemiz’i hem maddi, hem de manevi olarak her zaman destekledik. Borçlanma kanunun çıktığı 1978 yılından beri ülkemizin ekonomik ihtiyaçlarına, 3 milyona varan seçmen sayımız ile ülke siyasetine, yurtdışında ülkemize ve özellikle İslam düşmanlığına karşı hep dirençli ve dik durduk.

Çekilen eziyetlerin, fedakârlıkların karşılığı bu tür düzenlemelerin ve hak kayıplarının olmaması gerekirdi.

Kanun teklifi içerisinde yer alan ve 3201 sayılı kanunda yapılacak değişikliklere dair olumsuzlukların zatıâlinizin nezdinde düzeltileceğini bekliyoruz.

En derin saygılarımla

————————————————————————————-

Cumhurbaşkanlığı iletişim merkezi adresleri:

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi

06560 Beştepe – Ankara – Türkiye

İletişim adresi: https://www.cimer.gov.tr/