Donnerstag , 25 Februar 2021

ARTIK 3 YIL ZARFINDA BORÇLARINIZDAN KURTULABİLİRSİNİZ

Talip Öz – Rechtsanwalt

www.tr.ra-oz.de – Tel. 07131 887 88 53

Kilianstr. 19 • 74072 Heilbronn

Almanya’da kişisel iflas yoluyla 3 yıl zarfında borçlarınızdan kurtulabilirsiniz. Almanya’da 2019 yılında 62 bin 810, 2020 yılında 45 bin 800 kişi kişisel iflas yoluna gitti.

ÖNCE ALACAKLILARLA UZLAŞMA YOLU DENENİYOR

mevcut düzenlemelere göre; bir kişinin gelirinin 1180Euro’su evli bir çiftin gelirinin 1630 Euro’su, evli ve iki çocuklu bir çiftin gelirinin 2120 Euro’su haczedilemiyor. Başka bir ifadeyle bu miktarlar kişilerin yaşamını asgari düzeyde sürdürebileceği miktar olarak kabul ediliyor.

Ödeme durumunuz olmadığı zaman, yani ödeme sorumluluklarınızı yerine getiremiyorsanız veya bu durum kısa bir dönem sonra söz konusu olacaksa, tüketici iflas davasından yararlanmak için başvurabilirsiniz. Davanın mahkemede açılabilmesi için, başvuru öngörülen bir dilekçe ile yapılmak zorundadır. Bu dava tek tek şahıslar için yürütülmektedir. Dolayısıyla eşlerle olan ortak borçlar için ayrı ayrı dilekçeler verilmelidir. Şayet daha önce kendinize ait iş yeriniz var idiyse ve 20’den fazla alacaklınız varsa ve/veya çalıştırdığınız işçilerden dolayı alacak talebi (maaş talebi, genel sağlık ve emeklilik sigortasına ilişkin ödeneklerde işçi payı, ücretten mahsuben kesilen gelir vergisi) söz konusuysa veya şuan iş yeriniz varsa tüketici iflas davasına (Verbraucherinsolvenzverfahren) başvuramazsınız. Bu durumda genel iflas davası (Regelinsolvenzverfahren) için sulh mahkemesine başvurmanız gerekmektedir.

Masraflar

Dilekçenin mahkemeye verilmesinden sonra, dilekçe işlem masrafları, posta masrafları ve iflas idarecisi ücreti oluşmaktadır. Bu masrafların toplam miktarı alacaklı sayısına ve gelirinizin/mal varlığınızın haciz edilebilinir kısmına bağlıdır. Bu masraflar için toplam en az 1800 Euro, bazı durumlarda daha da yüksek bir meblağ hesaplanmalıdır. Bu masrafları mal varlığınızdan (yaşam sigortası vb.) karşılamak mümkün değilse, dava masraflarının ertelenmesi için başvurulmalıdır. Böylece bu masraflar Devlet (Prozesskostenhilfe) tarafından karşılanılar. Mahkeme sürecinde haciz edilebilinir geliriniz oluştuğu zaman, bu miktar önce oluşmuş masraflar için hesaplanacaktır.

Bu masraflar ödendikten sonra, alacaklılara ödemede bulunulabilinir. Şayet sorumluluklarınızı yerine getirmeniz gereken 6 yıl boyunca gelirinizde haciz edilebilinecek bir miktar söz konusu olmamışsa, kalan borçtan kurtulma kararı çıkar, fakat (ertelenen/karşılanan) dava masrafları kalır. Dava masrafları yardımında (Prozesskostenhilfe) olduğu gibi, 4 yıl buyunca gelir durumunuzda bir düzelmenin olup olmadığını kanıtlamanız ve de Devlete taksit ödemelerinde bulunmanız gerekiyor. Bu masraflar geri ödenmemişse, 4 yıl sonra başvuru üzerine af edilirler.

Dava süresinin kısalması

Dava masrafları iflas davasının açılmasından beş yıl sonra ödenmişse, arta kalan borçlardan önceden kurtulmak için başvurup, iflas davasını bir yıl önce bitirebilirsiniz.

İflas tabelasına bildirilen borçların % 35’ini, artı dava masraflarını ödemişseniz, teorik olarak iflas davasının açılmasından üç yıl sonra arta kalan borçlardan önceden kurtulmak için başvurabilirsiniz. Bu durumlarda yüksek dava masraflarından dolayı gerçektende en az iki kat meblağı hesaplamanız gerekir. Bu, pratik olarak istisnai durumlarda gerçekleşmektedir.

Engeller

Güncel kira veya enerji borçlarınız varsa, tüketici iflas davasına başvurulmamalıdır. Burada konutun ve enerjinin kaybedilmemesi için acil önlemler ön planda olmalıdır. Alacaklılar tabelasına, yakınlarınızdan aldığınız borçlar ve kullandığınız Dispo gibi güncel açık bütün borçlarınız kaydedilmelidir. Çoğu zaman yeni bir banka hesabının açılması gerekmektedir. Mutfak eşyası veya koltuk gibi taksitle satın alınmış mallar da borç sayıldığı için, talep listesine dahil edilmelidirler. Bu taksitlerin dava sürecinde ödenmesi, iflas davası mantığına aykırıdır: Ödeme durumunuz ya vardır ya da yoktur.

Davanın amacı, arta kalan borçların silinmesidir. Davanın diğer amacı, alacaklıların başvurusu üzerine haksız fiillerden doğan borçlar için geçerli değildir. Bunlar aşağıdakilerdir: Vergi suçu, sahtekârlık, yaralama veya reşit olmayan çocuklar için ödenen nafaka yükümlülüğünü ihlal etmekten doğan borçlar. Bundan dolayı, bu fiillerden doğan borçların hangileri olduğunu inceleyiniz ve bu meblağlar dava sonrası silinmediği zaman, davaya başvurmanın size bir şey getirip getirmeyeceğini inceleyin.

Arta kalan borçlardan kurtulma kararı, genel olarak iflas davasına başvurmadan beş yıl önce veya sonra iflas cürümünden dolayı (mal kayırma), ceza aldığınız ortaya çıkarsa verilmez. Aynı şey, başvuruyu yapmadan 3 yıl öncesine kadar herhangi bir yerde, ödemelerde (örneğin vergi) bulunmamak veya para almak (banka, sosyal Jobcenter/yardım dairesi) için bilerek yanlış bilgi verdiğiniz ortaya çıktığında da geçerlidir. İflas davasına başvurmadan üç yıl önce veya daha sonra kasıtlı olarak veya ağır ihmal sonucu, iflas davasındaki alacaklıları tatmin etmeyi, mal varlığınızı saçıp savurarak ve ölçüsüz (kasıtlı) bir şekilde borçlanarak engelleme durumunda da arta kalan borçlardan kurtulma hakkı size tanınmaz.

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial