BAŞÖĞRETMEN MUSTAFA KEMAL ATATÜRK‘E SAYGI VE MİNNETLE…

Türkiye Cumhuriyeti’nin sonsuza dek yaşaması, barış huzur ve insana saygının yaşaması,  sizlere teslim edilen, geleceğimizi teslim edebileceğimiz nesillerin iyi yetişmesine bağlıdır.

Büyük Atatürk´ün en çok fedakarlık isteyen meslek olarak nitelediği öğretmenlik, belki maddi tarafı ile değil ama manevi yönüyle en büyük tatminin yaşandığı, yaşanması gereken kutsal bir misyondur.

Bir ulusun çağdaş ülkeler düzeyine erişebilmesi; eğitim ve öğretimin kaliteli ve bilimsel yöntemlerle yürütülmesi ile  mümkün olabilir. Eğitim sorunlarını çözen uluslar; kültür sanat, bilim, teknoloji, sosyo-ekonomik alanında da kalkınmış ve ilerlemiştir. Eğitime gereken önem ve ilgiyi göstermeyen uluslar, başka ulusların kölesi olamaya mahkumdurlar.

Kalkınmanın temel şartı eğitim ve öğretimdir.

Yurt içi ve yurt dışında fedakarca görev yapan öğretmenlerimize toplum olarak minnettarlığımız  büyüktür.

Öğretmenler toplumların kader çizgisinin belirlenmesinde hep ön saflarda yer almışlar,

Tarih boyunca, dünyanın neresinde olurlarsa bilginin, çağdaşlığın, barışın, aydınlanmanın öncüleri, toplumun büyük kesimlerine yol gösteren önder ve örnek insanlar olmuşlardır.

Öğrenebilen ve öğretebilen bir varlık olması, insanı diğer varlıklardan üstün kılan en temel vasıflardan biridir. Bu yönüyle de öğretmenlik kutsal bir meslektir.

Öğretmenlerimiz hızla değişen dünyaya ayak uydurabilmek ve içinde yaşadığımız topluma entegre olabilmek için, çocuklarımızın eğitiminde büyük sorumluluk almışlardır.

Buradaki Türk Toplumunun en büyük Cumhuriyetçilik dersini bugünkü öğretmenler topluluğundan ve onların yetiştireceği Türk ve Türk kökenli Alman öğretmenlerimizden alacaklardır.

Ve bu vesile ile entegrasyonun tamamlayıcı unsurlarından biri olan Türk kültürü ve Türkçe ana dil derslerinin önemine bir kez daha dikkat çekmek istiyoruz.

Tam da bu sebepten Türk kültürü ve Türkçe derslerinin Alman eğitim sistemi içinde seçmeli zorunlu ders statüsünde hakettiği yeri almasını istiyoruz.

Öğretmenler gününün amacı öğretmenin toplumdaki yeri ve rolü, önemi ve değeri nedir, sorularını belirlemek ve yine öğretmeni olması gerekli yüce onura oturtmaktır.

Ve bu vesile ilede burada görev yapan değerli Alman Okul Direktörleri‘ne, öğretmenlerimize, dostlarımıza  gösterdikleri yakın işbirliğine ve beraber çalışmalarımızdaki yardımlarına bir kez daha teşekkür etmek istiyorum.

Biz öğretmenlerimizi yalnız alfabe okutur bir varlıktan ibaret olmayacağını, onların entegrasyonun temel unsurları ve cumhuriyetin değişmez bekçileri olduğunu biliyor, bu zor görevde sivil toplum örgütleri olarak onlara bu zor ortamda her türlü desteği vereceğimize söz veriyoruz.

Hayatta en hakiki mürşit ilimdir sözünün yaşanmasını yaşatılmasını diliyor, Öğretmenler Günü‘nüzü Başöğretmen, büyük önder Mustafa Kemal Atatürk´ü şükran ve rahmetle anarak kutluyoruz.

Sevgi ve saygılarımızla,

TOAB YÖNETİM KURULU adına,

Güven Toymaz

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial