Donnerstag , 25 Februar 2021

ÇALIŞMA VE AYLIK ALMA VİZENİZ ÇIKTI

Hasan Karahaliloğlu  

Avrupalı Türklerin uzun süredir mücadele ettiği hem aylık alıp hem de yurtdışında çalışma dileği var idi. Son olarak seçimler öncesi söz konusu talebin yerine getirileceği en üst makamca Saraybosna’da dile getirilmişti.   Nihayetinde  26 Haziran 2020 tarihinde yurtdışında yaşayan Avrupalı Türkleri ilgilendiren kanun Resmi Gazete’de yayımlandı. Ancak, kanun değişikliği ile işlemlerin bir yönetmelik ile uygulama bulacağı belirtilmiş ve bu surette yönetmelik yurtdışındaki vatandaşlar tarafından beklenmeye başlanmıştı.

   Sosyal Güvenlik Kurumu’nun teknik katkıları ile  Hazine ve Maliye Bakanlığı ve  Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlıklarınca ortaklaşa hazırlanan “Yurtdışında geçen sürelerin borçlandırılması ve Değerlendirilmesine ilişkin yönetmelikte Değişiklik yapılmasına dair yönetmelik” 06.11.2020 günü Resmi Gazete’de yayımlandı. Ancak bu yönetmeliğin kısa süreli çalışma izni geriye götürülerek 26.06.2020 gününden bu tarafa uygulamaları kapsayacak. Bu madde sayesinde kazanılmış hak geriye doğru giderek sizlere avantaj sağlamış ve yasa tekniğine uygun davranılmış oldu. Yazımızın temelini oluşturan Yönetmeliğin 3. Maddesinde yurtdışında yaşayanların nasıl çalışıp emekli aylığı  alacağı yazmakta ise de bu konuya biraz açıklık getirmekte çok büyük fayda var.

YÖNETMELİĞİN 3 MADDESİNDE NE DENİLMEKTE?

k) Kısa süreli çalışmaya tabi işler: Yurtdışında zorunlu sigortalılığa tabi olsalar dahi, Ülkemiz dış temsilciliklerince veya sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmış ülke sigorta kurumlarınca düzenlenmiş hizmet belgesinde kayıtlı olan ve ilgili ülke mevzuatına göre elde edilen kazanç üzerinden çalışandan zorunlu sigorta prim kesintisi yapılmadığı bildirilen süreleri,” şeklinde yönetmelikte ifade edilmektedir.

Yani Avrupa’da kısmi süreli primsiz çalışma olarak nitelendirilen çalışmalar neticesinde vatandaşlarımız Türkiye’den aylık alabileceklerdir.

VATANDAŞLARIMIZIN AYLIK TALEBİ YAPARKEN NE YAPMASI VE NEYE DİKKAT ETMESİ GEREKMEKTE?

   Vatandaşlarımızın yurtdışı hizmet cetvellerinde işçi adına prim yatmaması durumunda aylık talebinde bulunabilirler. Bunun öğrenmenin tek yolu bulundukları ülkelerin Sosyal Güvenlik Kurumlarından alacakları hizmet cetvellerinde aylık talep tarihlerinde işçi adına primin yatıp yatmadığının kontrollerini sağlamaları gerekmekte. Eğer işçi adına prim yatıyor ise Sosyal Güvenlik Kurumu Türkiye’den aylıklarını bağlamaz ve talebi reddeder. Avrupalı Türklerin yoğun olduğu Federal Almanya açısından 450 Euro ve altı çalışmaların emekli aylığı alınmasına engel olmadığın görmekteyiz. Burada unutulmaması gereken husus ilgili ülkelerde rakamlar değiştikçe yönetmelik maddesine göre çalışıp maaş alma süreklilik arz edecek. Örneğin Federal Almanya meclisi mini job uygulamasını 550 Euroya çıkardığında yönetmelik değişmeden Almanya’da yaşayan ve aylık alanlar ikinci bir işleme tabi olmadan 550 Euro altı çalışma hakkını kullanacaklardır

YÖNETMELİĞİN İÇERİĞİNDE DAHA NELER BULUNMAKTA?

   01.08.2019 tarihinden sonra Sosyal Güvenlik Kurumu bilindiği üzere yurtdışı borçlanma işlemlerinde köklü bir değişikliğe gitmiş, 4/1-b (Bağ-Kur) statüsünde borçlanma getirmiş ve günlük bedelin hesaplanmasında değişikliğe gitmiş idi. Bu yönetmelik ile bu işlemlerin uygulanması, çalışma başlangıcının tespiti ve emeklilik hesabındaki düzenlemeler ile yurtdışı borçlanmaların elektronik ortamda yapılması konusuna da açıklık getirmektedir.

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial