EMEKLİ AYLIĞI ALIRKEN YURTDIŞINDA ÇALIŞMA İZNİ ÇIKTI

Hasan Karahaliloğlu yazdı

Avrupalı Türklere salgın döneminde müjdeli haber önce TBMM daha sonra da sayın Cumhurbaşkanın imzası ile emeklilere ve borcunu ödeyip emekliliğini bekleyenlere geldi. Bilindiği üzere anayasal hak olan sosyal güvenlik yurtdışında yaşayanlara 30 ülke ile yapılan ikili sosyal güvenlik sözleşmeleriyle sağlanmıştı. İlaveten de 1978 yılından bu tarafa  yurtdışı çalışma ve ev kadınlığı sürelerini satın alarak bir başka ifade ile yurtdışı borçlanma yoluyla ülkemizde emeklilik hakkı getirilmişti. Uygulama halen devam etmekte. Her ne kadar yıllar itibarıyla değişiklikler olsa da hizmet satın alma yoluyla emekli olma hakkı her zaman bulunmakta. Ödenecek rakam, statü ve emeklilik yaşı değişse de yaşlılık,maluliyet ve ölüm aylığı devam etmekte.

1985 yılından bu tarafa uygulanmakta olan kanunun Avrupalı Türk’ün sosyal güvenlik hakkını  kısıtlayıcı, hak düşürücü ve aylıkların alınmasını engelleyen bir düzenleme idi. Ülkemizde emekli olanlar SSK ve BAĞ KUR kapsamında çalışıp emekli aylığını alabiliyor. Ayrıca yurtdışı borçlanma yoluyla emekli olanlar yine ülkemizde 19.06.2010 gün ve 27616 sayılı Kanuna göre  hem emekli aylığı alabiliyor hem de sınır koymadan çalışabiliyor. Gel gelelim. Yurtdışında çalışma konusundaki katı kural 1985 yılından bu tarafa değişmemiştir. Her ne kadar kanunda yasak durduğu halde Genelge ile bir yıllık hukuka aykırı bir düzeltme yoluna gidilse de kanun olduğu gibi yerinde iken böyle bir işlem tesis etmek hukuk kurallarına aykırı idi. Avrupa’dan gelen sessiz çığlık ve önceden verilmiş sözün de dikkate alınması sonucu  Avrupalı Türklerin devletten  beklediği yarı zamanlı çalışmaya izin veren yasa bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yasa koyucu yarı zamanlı çalışmanın ne anlama geldiği ve uygulama şekli ile kapsamına Sosyal Güvenlik Kurumunun çıkaracağı  bir Yönetmelik ile karar verilmesini istedi. Konuyla ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı müşterek olarak yönetmeliği hayata geçirecek.

Yönetmelikte Neler Olmalı?

– Yarı zamanlı çalışmada saat mi esas yoksa kazanç mı kesinleştirilmeli,

– Bakım Sigortasından Faydalananların Durumu,

– İşsizlik Sigortasından Yararlanların Durumu,

– İsviçre’de çalışmadığı halde ikamet ettiği için zımnen prim ödenenlerin aylık alıp alamayacağı,

– İsviçre-Hollanda-Fransa gibi ülkelerde maluliyet aylığı alıp çalışmadığı halde prim ödenenlerin  kapsam içine girip girmediği,

– Kısmi Aylık Alanların Durumu,

Ek kazanç sınırları içinde çalışanların konumu,

– Yetim aylığı alanların veya ilk defa başvuru yapacakların nasıl değerlendirileceği,

gibi konular mutlaka yönetmelikte hayat bulmalı.

Social Share Buttons and Icons powered by Ultimatelysocial